Bygg och renovera energieffektivt

Här kan du läsa om de krav på energihushållning som finns i Boverkets byggregler. Det berör framförallt dig som ska bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad. Du som vill läsa mer hittar bland annat länkar till reglerna men också till dokument med kommentarer och svar på vanliga frågor.

Reglerna om energihushållning finns i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR). De gäller när en ny byggnad uppförs men också när en befintlig byggnad ändras.

Ny byggnad

Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år. Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

Ändring av byggnad

Att uppföra en ny byggnad och att ändra en befintlig skiljer sig förstås mycket åt. Utgångspunkten är att det är samma krav på energihushållning som gäller i båda fallen. Samtidigt måste man i ändringsfallet ta hänsyn till bland annat byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning och anpassa kraven efter detta. Därför kan det vara lämpligt för dig som ska ändra din byggnad att först diskutera detta med kommunen.

Högsta tillåtna energianvändning

Det finns tabeller i Boverkets byggregler som talar om hur hög energianvändning man får ha i sitt hus. Kraven är olika beroende på var i Sverige byggnaden är belägen, om det är en bostad eller lokal, och om den värms upp med el eller inte. Du hittar gränsvärdena i avsnittet om energihushållning . För att hitta rätt värde måste man alltså veta i vilken klimatzon huset ska byggas samt om huset ska vara elvärmt eller inte och om det är en bostad eller lokal.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej