På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planera för kolsänkor

Granskad:

Den mest betydelsefulla ekosystemtjänsten när det gäller minskad klimatpåverkan är kolsänkor.

Att tänka på i översiktsplaneringen

  • Lägg fram en strategi för ett dagvattensystem med större dammar i tätorterna.
  • Bevara tätortsnära skogar och lummiga parker.

Naturliga kolsänkor

Friluftsområden i form av skogar, lummiga parker, dammar och sjöar är effektiva kolsänkor. Det är alltså inte bara av upplevelsemässiga skäl som det är viktigt att bevara grönstruktur och vattenområden i tätorter och tätortsnära miljöer. Behovet av att behålla och utöka kolsänkorna är stort för att få en positiv påverkan på klimatet.

Läs mer under rubriken "Effektiva kolsänkor".

Planera för kolsänkor

Kolsänkor kan också skapas. Ett mervärde i hanteringen av dagvatten kan vara att skapa fuktiga områden och dammanläggningar som fungerar som kolsänkor. Gröna ytor är betydelsefulla för att hantera dagvatten och dessutom är fuktiga marker mer effektiva som kolsänka än torra. Att tillföra fukt till markytor kan alltså öka deras förmåga att fungera som kolsänka.

En ökning av grönområden i staden eller tätortsnära områden kan bidra till begränsad klimatpåverkan. Om en del av de tätortsnära friluftsområden dessutom sköts som vallodling skapas en effektiv kolsänka.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen