Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Därför behöver vi naturen

Granskad:

Samhället står inför stora utmaningar. Genom att arbeta med ekosystemtjänster kan flera av dessa utmaningar hanteras och samtidigt skapas attraktiva, hållbara, resilienta och hälsosamma städer och tätorter. Under det här avsnittet med undersidor beskriver vi nyttan med naturen.

Folkhälsan, klimatförändringarna, biologisk mångfald samt urbaniseringen är några av de utmaningar som kan mötas med hjälp av ekosystemtjänster och som gör att vi behöver tänka om för att integrera ekosystemtjänster i plan- och byggprocesser.

Den byggda miljöns parker, vatten- och grönområden:

  • främjar hälsa och välbefinnande
  • bidrar till klimatanpassning av den byggda miljön
  • utgör livsmiljöer och grön infrastruktur för att stärka biologisk mångfald
  • ökar attraktiviteten och hållbarheten i våra städer och tätorter

Tillgång till grönstruktur har också visat sig utjämna skillnaden i hälsa mellan socioekonomiskt svaga och starka grupper. Tillräcklig och rättvis tillgång till grönområden för medborgare ger mer jämlika, tryggare och hälsosammare städer. Att stärka urbana ekosystem och utveckla ekosystemtjänster är därför avgörande för att skapa hållbara städer och samhällen, både nu och i en föränderlig framtid.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen