Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatet och transportpolitiken

Granskad:

Inom ramen för transportpolitiken har det fastställts mål med självklar koppling till klimatmålen. De transportpolitiska målen formulerades i propositionen "Mål för framtidens resor och transporter".

I "Relaterad information" hittar du en länk till propositionen Mål för framtidens resor och transporter" 2008/09:93.

De transportpolitiska målen består av ett övergripande mål samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Till hänsynsmålet finns ett antal preciseringar varav en har koppling till klimatmålen.

  • Hänsynsmålet
    Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
  • Precisering
    Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen