Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Villkor för att bostadsanpassningsbidrag ska beviljas

Granskad:

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i egen bostad.

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Det är många villkor som ska vara uppfyllda för att bidrag ska beviljas. Du kan läsa om villkoren för bostadsanpassningsbidraget om du klickar på rubrikerna under menyrubriken "Villkor för bostadsanpassningsbidrag".

Ansökningar som inkommit före den 1 juli 2018

Om en ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit  till kommunen före den 1 juli 2018 ska ansökan prövas enligt den tidigare lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

Du kan ta del av handbokens tidigare innehåll, kopplat till 1992 års lag, i en pdf i "Relaterad information" under "Dokument".

Skulle 2018 års lag  kunna leda till en mer generös utgång i ärendet för sökanden kan han eller hon återkalla sin ansökan och göra en ny ansökan utifrån den nya lagen (proposition 2017/18:80 sid. 59).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen