Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra regler och vägledningar som kan beröra brandskydd i tillfälliga anläggningsboenden

Granskad:

Andra myndigheter har också regler och vägledningar som kan beröra brandskydd i tillfälliga anläggningsboenden. Nedan följer en kort sammanfattning av de regler Boverket identifierat.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) ställer krav på den miljö som en arbetstagare visas i. Däribland ställs det krav på brandskyddet, till exempel. gällande utrymningssäkerheten, samt att personal har tillräcklig kunskap och utbildning om brandskydd. Dessa regler gäller även för tillfälliga anläggningsboenden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att alla byggnader ska ha ett skäligt brandskydd. Denna bedömning utgår ofta från den nivå som byggreglerna anger, eller från de äldre byggregler som gällde när byggnaden uppfördes eller senast ändrades. Eftersom skäligt brandskydd på detta sätt har en koppling till byggreglerna är det rimligt att anta att en skälighetsbedömning som görs i ett tillfälligt anläggningsboende kan ta sin utgångspunkt i de anpassade krav som följer av ändringen i plan- och byggförordningen, PBF. Skäligt brandskydd enlig lagen om skydd mot olyckor, har också en bredare tillämning av brandskydd i verksamheter där både det byggnadstekniska- och det organisatoriska brandskyddet ska beaktas.

Myndighets för samhällsskydd och beredskap har några regler som har anknytning till tillfälliga anläggningsboenden. Dessa är:

  • SRVFS 2008:3 allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar
  • SRVFS 2004:12 allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar
  • SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen