Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets motsvarighet i de nordiska länderna

Granskad:

Motsvarigheten till Boverket i de andra nordiska länderna, inom EU och i resten av världen arbetar också med byggregler, fysisk planering och bostadsfrågor. I de flesta länder ligger funktionen inom ett eller flera ministerier.

I några länder finns det funktioner utanför regeringskansliet, men då är det inte alltid en och samma myndighet för alla frågorna. Vilka myndigheter eller ministerier som finns och vilka frågor de hanterar ändras ofta över tid, till exempel efter val och ny regering.

Vem gör vad i de nordiska länderna?

Danmark

Planfrågor ligger på Plan- og Landdistriktstyrelsen. Bostads- och byggfrågor ligger på Social- og Boligstyrelsen.

 

Plan- og Landdistriktstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen

Finland

I Finland ligger alla frågor inom miljöministeriet.

 

Miljöministeriet

Island

Planfrågor ligger under Skipulagsstofnun (Planstyrelsen) medan bygg- och bostadsfrågor ligger under Housing & Construction Authority (HMS).

Skipulagsstofnun

Housing & Construction Authority (HMS)

Norge

Planfrågor hanteras av en avdelning inom Kommunal- og distriktsdepartementet. Inom departementet finns även en avdelning för bygg- och bostadsfrågor med underliggande myndigheter. Sociala bostadsfrågor finns under Husbanken och byggfrågor under Direktoratet for byggkvalitet.

 

Kommunal- og distriktsdepartementet

Husbanken

Direktoratet for byggkvalitet

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen