Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förstärkning av till exempel väggar samt andra skyddsåtgärder

Granskad:

Att förstärka till exempel väggar och att installera okrossbara fönster kan vara bidragsberättigande.

Kammarrätten i Sundsvall fann i en dom från 1996 att det var visat att sökandens funktionsnedsättning var av sådant slag att vissa förstärknings- och skyddsåtgärder var nödvändiga för att sökanden skulle vara tillförsäkrad ett ändamålsenligt boende. 

Det gällde

  • förstärkning av väggar
  • tapetsering med vinyltapet
  • flyttning av värmereglage, samt
  • installation av okrossbara fönster eller plastglas innanför befintliga fönsterrutor.

Sökanden var utvecklingsstörd och hade ett självskadande beteende. (Kammarrätten i Sundsvall, dom 1996-09-09, målnummer 4001-95.)

Målet prövades utifrån 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag, men Boverket bedömer att avgörandet är relevant också utifrån den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen