Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gestaltad livsmiljö – fysisk miljö och ett synsätt

Granskad:

Perspektivet gestaltad livsmiljö är såväl ett synsätt, som måste finnas med i allt som berör vår fysiska miljö, som den fysiska miljön i sig själv. Det omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv.

Begreppet gestaltad livsmiljö är benämningen på det perspektiv som utgör kärnan i politiken. Det utgår från en helhetssyn på formandet av människans hela livsmiljö, där arkitektur, form, design, konst och kulturarv är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt. Utformningen av livsmiljön ska ske med hänsyn till människans möjligheter, behov och önskemål – i dag och i framtiden. Politikens övergripande mål är att stärka frågornas inflytande i samhället och därmed bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.

Begreppet gestaltad livsmiljö innefattar såväl processen, när fysiska miljöer planeras, byggs och förvaltas, som det byggda resultatet. Gestaltad livsmiljö fokuserar på vad arkitektur, form, design, konst och kulturarv gör. Det vill säga hur dessa byggstenar tillsammans kan bidra till att forma samhället och invånarnas vardag på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Det kan exempelvis handla om att förvalta och skapa mötesplatser, bostäder och infrastruktur som bidrar till inkludering och som fungerar för alla.  

Varje beståndsdel i den gestaltade livsmiljön kan skapa värden för såväl den enskilde brukaren som för samhället i stort. Både att förvalta det redan byggda och att bygga nytt innebär en långsiktig investering som bör ske med hållbarhetens samtliga dimensioner för ögonen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen