På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mellankommunala och regionala förhållanden

Granskad:

De mellankommunala och regionala frågorna får en allt större betydelse för samhällsplaneringen. Region- och kommungränser spelar allt mindre roll. Istället är det de funktionella regionerna som en kommun ingår i när det gäller till exempel bostadsmarknad och arbetsmarknad som får större betydelse för invånarna. Det behöver kommunen ta hänsyn till i sin översiktsplanering.

Mellankommunala och regionala förhållanden

De mellankommunala och regionala förhållandena blir allt mer betydelsefulla i en komplex samhällsstruktur. Energifrågor, transporter och infrastruktur, hantering av över- eller underskott av bostäder eller stora externhandelsetableringar är exempel på faktorer som kan påverka förutsättningarna för utvecklingen i andra kommuner. Det kan också handla om miljö-, klimat- och vattenfrågor samt hantering av avfall som måste hanteras och lösas gemensamt över större geografiska områden.

Mellankommunala frågor är olika för olika kommuner

Det är inte alltid tydligt vilka intressen som kräver mellankommunal samordning utan varje kommun behöver vara uppmärksam på vilka intressen och vilka av kommunens ställningstaganden som kan påverka andra kommuner. Det är inte enbart angränsande kommuner som kan vara berörda utan även kommuner som ligger längre bort.

I kommuner vars tätorter fortsätter i annan kommun finns det ett naturligt behov av att samordna nästintill samtliga frågor inom samhällsutvecklingen som infrastruktur för trafik, bostäder, offentlig service, arbetsplatser, el-, vatten- och avloppsförsörjning etcetera.

För ytstora kommuner med orter långt från gräns till annan kommun är det möjligen färre intressen som behöver samordnas mellan kommunerna.

I kustkommuner kan det vara särskilt viktigt med samordning av mellankommunala intressen eftersom gränser i havet inte är synliga på samma sätt som på land. Det kan också vara andra frågor än vad som behöver behandlas på land som kustkommuner behöver ta sig an gemensamt, som till exempel havshöjning, erosion och miljögifter.

Här kan du läsa mer om vilka frågor som kan behöva mellankommunal samordning

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen