Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på anpassningsåtgärder

Granskad:

I menyn finns exempel på åtgärder som kan berättiga till bostadsanpassningsbidrag. Exemplen grundar sig ofta på uttalanden i förarbeten eller på avgöranden av framförallt förvaltningsdomstolarna där 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag har tillämpats. I menyn finns också elsanering med som inte har ansetts vara en stödberättigande åtgärd.

Varför refererar vi avgöranden där äldre bestämmelser tillämpats?

Boverket har gjort bedömningen att de äldre avgöranden som refereras är relevanta också för att belysa vilken typ av åtgärder som kan vara bidragsberättigande enligt 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Observera dock att till syvende och sist är frågan om ett äldre avgörandes betydelse något som ingår i kommunernas och förvaltningsdomstolarnas prövning. 

Fler åtgärder kan vara bidragsberättigande

Observera att exemplen inte är uttömmande. Många fler åtgärder än vad som framgår här kan vara bidragsberättigande.

Gör en prövning i varje enskilt fall

Det är också viktigt att tänka på att det alltid måste göras en prövning i det enskilda ärendet av om sökanden uppfyller alla villkor för bidrag.Till exempel om åtgärden är nödvändig och om det i förekommande fall finns ett medgivande från den som äger bostaden. Observera också att vid byte av bostad gäller särskilda villkor för bidrag.

Tillbaka till toppen