På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på åtgärder

I menyn finns exempel på åtgärder som kan berättiga till bostadsanpassningsbidrag. Exemplen grundar sig på uttalanden i förarbeten eller på avgöranden av framförallt  förvaltningsdomstolarna enligt 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag. I menyn finns också elsanering med som inte har ansetts vara en stödberättigande åtgärd.

Boverket har gjort bedömningen att de refererade avgörandena är relevanta också för att belysa vilken typ av åtgärder som kan komma i fråga för bidrag enligt 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Äldre avgörandes betydelse när den nya lagen tillämpas är dock något som prövas av kommunerna och, efter överklagande, av förvaltningsdomstolarna.  

Fler åtgärder kan vara bidragsberättigande

Observera att exemplen inte är uttömmande. Fler åtgärder än vad som framgår här kan vara bidragsberättigande. Det är också viktigt att tänka på att det alltid måste göras en prövning i varje enskilt fall av om alla förutsättningar för bidrag är uppfyllda, till exempel av att behovet är styrkt och av att det i förekommande fall finns ett medgivande från den som äger bostaden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen