På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Här lämnas exempel på åtgärder

Granskad:

I menyn finns exempel på åtgärder som kan berättiga till bostadsanpassningsbidrag. Exemplen grundar sig ofta på uttalanden i förarbeten eller på avgöranden av framförallt  förvaltningsdomstolarna där  1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag har tillämpats. I menyn finns också elsanering med som inte har ansetts vara en stödberättigande åtgärd.

Varför refererar vi avgöranden där äldre bestämmelser tillämpats?

Boverket har gjort bedömningen att de äldre avgöranden som refereras är relevanta också för att belysa vilken typ av åtgärder som kan vara bidragsberättigande enligt 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Observera dock att till syvende och sist är frågan om ett äldre avgörandes betydelse något som ingår i kommunernas och förvaltningsdomstolarnas prövning. 

Fler åtgärder kan vara bidragsberättigande

Observera att exemplen inte är uttömmande. Många fler åtgärder än vad som framgår här kan vara bidragsberättigande.

Gör en prövning i varje enskilt fall

Det är också viktigt att tänka på att det alltid måste göras en prövning i det enskilda ärendet av om sökanden uppfyller alla villkor för bidrag.Till exempel om åtgärden är nödvändig och om det i förekommande fall finns ett medgivande från den som äger bostaden.

Tillbaka till toppen