På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tänk efter före!

Granskad: 

De tillfälliga anläggningsboenden där anpassningar och avsteg från ordinarie regler har skett får inte nyttjas för ändamålet permanent. Det innebär att det kommer en tidpunkt då byggnaden behöver få en annan verksamhet, flyttas, rivas eller ändras så att ordinarie regler uppfylls.

Bostadsbrist

Det är stor bostadsbrist i Sverige och flyktingsituationen har försvårat en redan ansträngd bostadssituation. De flyktingar som sedan får uppehållstillstånd i Sverige kommer att behöva en egen bostad. Av denna anledning kan troligen många tillfälliga anläggningsboenden behöva omvandlas till bostäder i framtiden.

Vissa åtgärder är dyrare att åtgärda i efterhand

För tillfälliga anläggningsboenden får man göra avsteg från de tekniska egenskapskraven och utformningskraven i förhållande till den nivå som finns i Boverkets byggregler. När byggnaden inte längre ska användas som ett tillfälligt anläggningsboende och man vill fortsätta använda byggnaden men med annan verksamhet så behöver byggnaden ändras så att den uppfyller Boverkets byggregler. Det innebär till exempel att kravet på energihushållning ska uppfyllas, ett egenskapskrav som för tillfälliga anläggningsboenden helt är undantaget.

Vissa åtgärder är dyrare att ordna i efterhand än när man bygger nytt eller gör omfattande ändringar i en byggnad. Har man för avsikt att låta byggnaden användas för en annan verksamhet kan det vara bra att tänka till innan hur byggnaden ska utformas för att kostnaden totalt över tid ska bli så låg som möjligt. Exempel på åtgärder som kan vara kostsamma att ändra i efterhand är förutom kravet på energihushållning, installation av hiss och vissa tillgänglighetsfrågor som storlek på hygienrum. Dessa egenskaper är därför extra viktiga att fundera på om en byggnad är tänkt att användas som bostäder eller för annan verksamhet i framtiden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen