Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sammanställning av brandskyddsdelarna i Boverkets konsekvensutredningar

Granskad:

Numer tar Boverket fram en konsekvensutredning varje gång Boverket tar fram nya eller ändrar befintliga föreskrifter eller allmänna råd.

För den som är intresserad av att följa ändringarna för brandskydd i

  • Boverkets byggregler, BBR,
  • Boverkets konstruktionsregler, EKS,
  • Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD,
  • Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBRBE, och
  • Boverkets allmänna råd om anmälan av åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS,

behöver idag öppna flera konsekvensutredningar. 

För att lätt kunna följa brandskyddsändringarna i flera olika konsekvensutredningar har Boverket därför valt att ta fram en konsoliderad konsekvensutredning brandskydd. I dokumentet har vi klippt ut de delar av konsekvensutredningarna som framförallt beskriver detaljerna av motiven till varje brandändring i reglerna och vilka konsekvenserna är. Dokumentet är framtaget i informativt syfte och genom att enbart läsa detta dokument kan delar av helheten gå förlorad. 

De fullständiga konsekvensutredningarna finns i Boverkets författningssamling som du hittar under lag & rätt här på www.boverket.se. Information om när vilka regler trädde ikraft hittar du i respektive version av reglerna. Även reglerna finns i Boverkets författningssamling som du hittar under lag & rätt här på www.boverket.se. Du hittar en länk till Boverkets författningssamling under "Relaterad information". Sammanställningen av brandskyddsdelarna i Boverkets konsekvensutredningar hittar du också under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen