På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Det finns stora nyttor med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen och att arbeta för en effektivare plan- och bygglag.

Regeringen har initierat flera uppdrag till olika myndigheter baserat på sin övergripande digitaliseringsstrategi som ni hittar under "Relaterad information". Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på använda digitaliseringens möjligheter.

Förutom att det ska vara enkelt för människor och företag att ha kontakter med det offentliga Sverige är det även viktigt att aktörer inom offentlig sektor enkelt kan utbyta information och samarbeta. Att samverka är avgörande för att hitta gemensamma lösningar för att förenkla samhällsprocesser och ge medborgaren en bra service.

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Det finns en målbild om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. En viss grad av digitalisering har redan genomförts i vissa kommuner och inom vissa statliga myndigheter som är aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen. Det finns alltså redan "digitala byggstenar" men byggstenarna har inte kopplats samman i en obruten process. Det saknas idag en enhetlighet  vilket medför att olika byggstenar, projekt och aktiviteter inte fullt ut kan dra nytta av varandra och digitaliseringens möjligheter. Det saknas överenskomna standarder för process-, informations-, informationsutbytes- och applikationsmodeller.

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess skapar nytta för medborgare och företag. Det skapar även nytta för alla aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen. Det blir enklare för olika aktörer att ha kontakt med varandra, alla får tillgång till samma information och beslut kan därmed fattas både snabbare och med högre kvalitet.

Läs mer om digitalisering genom menyvalen på den här sidan.

Boverkets arbete med digitalisering

I december 2017 fick Boverket från regeringen "uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen". Uppdraget sträcker sig till 31 augusti 2020.

Målsättningen för Boverkets arbete med digitalisering är en effektivare plan- och bygglag som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Vårt arbete kan bidra till att förenkla för medborgare och företag inom byggsektorn i sina myndighetskontakter samt att förenkla kontakterna mellan myndigheter.

Läs mer om Boverkets uppdrag under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej