På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Granskad:

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att arbeta med utveckling av en digitalt anpassad plan- och bygglag med syftet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 

Vart är vi på väg? Boverkets målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess

I rapporten "Vart är vi på väg?" beskriver Boverket sin målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess och förutsättningar för en fortsatt digital utveckling. Rapporten tar också upp värdet av öppen och enhetlig samhällsbyggnadsdata. Rapporten finns i "Relaterad information".

Övergripande digitaliseringsstrategi

Regeringen har initierat flera uppdrag till olika myndigheter baserat på sin övergripande digitaliseringsstrategi som ni hittar under "Relaterad information". Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på använda digitaliseringens möjligheter.

Förutom att det ska vara enkelt för människor och företag att ha kontakter med det offentliga Sverige är det även viktigt att aktörer inom offentlig sektor enkelt kan utbyta information och samarbeta. Att samverka är avgörande för att hitta gemensamma lösningar för att förenkla samhällsprocesser och ge medborgaren en bra service.

Det finns stora ekonomiska nyttor med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen och att utveckla en effektivare plan- och bygglag. Boverket driver utvecklingsarbetet tillsammans med andra aktörer.

Generaldirektör Anders Sjelvgren beskriver utmaningarna med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Boverkets arbete med digitalisering

Målsättningen för Boverkets arbete med digitalisering är en effektivare plan- och bygglag som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Vårt arbete kan bidra till att förenkla för medborgare och företag inom byggsektorn i sina myndighetskontakter samt att förenkla kontakterna mellan myndigheter.

I februari 2021 fick Boverket ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö – nu med fokus på lösningar. Uppdraget ska redovisas senast i december 2021. Det blir ännu ett steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete och en naturlig fortsättning på det tidigare regeringsuppdraget som redovisades i augusti 2020.

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess skapar nytta för medborgare och företag. Det skapar även nytta för alla aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen. Det blir enklare för olika aktörer att ha kontakt med varandra, alla får tillgång till samma information och beslut kan därmed fattas både snabbare och med högre kvalitet. Vi har kommit en bit på resan, men vi är inte framme. Läs mer om digitalisering och ta del av en samhällsekonomiska nyttoanalys genom menyvalen på den här sidan. 

Mer information

Läs mer om Boverkets regeringsuppdrag i "Relaterad information". Där finns också länkar till mer information om digitalisering och en samhällsekonomisk nyttoanalys. Vill du följa arbetet i uppdraget och ta del av information och löpande uppdateringar om regler, nya tjänster, webbseminarier och annat som rör Boverkets arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen? Följ oss på Linkedin ”Digitalisering för planering, byggande och boende”. Där vill vi både informera och föra en dialog. Era synpunkter är viktiga.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen