Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Granskad:

Boverket arbetar med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen för att bidra till en enkel, effektiv och enhetlig samhällsbyggnadsprocess för hela Sverige. Målet är att samhällsbyggnadsdata ska vara aktuell, korrekt och jämförbar.

Boverkets målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess

Målsättningen för Boverkets arbete med digitalisering är en effektiv och enhetlig plan- och bygglag som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

En helt digital samhällsbyggnadsprocess för Sverige skapar nytta för medborgare och företag, men även för alla andra aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen.

Det blir enklare för olika aktörer att ha kontakt med varandra, alla får tillgång till samma information och beslut kan därmed fattas både snabbare och med högre kvalitet.

I rapporten "Vart är vi på väg?" beskriver Boverket sin målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess och förutsättningar för en fortsatt digital utveckling. Rapporten tar också upp värdet av öppen och enhetlig samhällsbyggnadsdata. Det finns även en animerad film med samma tema som rapporten.

Rapporten Vart är vi på väg?

Film: Aktuell, korrekt, jämförbar

Den här animerade filmen handlar om att samhällsbyggnadsdata ger oss kunskap om markanvändning, miljöpåverkan, inomhusmiljö och mycket mer. Därför utvecklar Boverket och andra myndigheter regelverk och nationella lösningar. Målet är tillgång till aktuell, korrekt och jämförbar information som gör det enklare för alla.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Övergripande digitaliseringsstrategi

Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringspolitiken (på regeringens webbplats)

Film: Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Följ arbetet på Linkedin

Vill du följa arbetet i uppdraget och ta del av information och löpande uppdateringar om regler, nya tjänster, webbseminarier och annat som rör Boverkets arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen? Följ oss på Linkedin ”Digitalisering för planering, byggande och boende”. Där både informerar vi och för dialog, så välkommen att bidra med din kunskap för en mer effektiv och enhetlig samhällsbyggnadsprocess!

Boverkets Linkedin-sida "Digitalisering för planering, byggande och boende"

Vill du veta vad vi jobbar med just nu?

Under 2023 har Boverket avrapporterat regeringsuppdraget att utreda behovet av nya definitioner i plan- och byggregelverket.

Definitioner i plan- och byggregelverket

Du kan också läsa mer om pågående arbete som inte slutlevererats ännu på vår webbplats. 

Digitalisering av planeringsprocessen

Digitalisering av lov-, bygg-, och tillsynsprocessen

Boverkets roll i digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Slutrapportering av 2022 års uppdrag

I början av 2023 slutrapporterade Boverket regeringsuppdraget om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö. Slutrapporten och andra leveranser som togs fram under projektet listas nedan.

Byggnadsinformationsmodellering, BIM

Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll

Digitalisering av kontrollplaner

Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar

Riksintresseunderlag i en digital miljö

Begreppsbanken

Slutrapportering av 2021 års uppdrag

2021 slutrapporterade Boverket regeringsuppdraget om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö. Slutrapporten och andra leveranser som togs fram under projektet listas nedan.  

Digital kommunikation i PBL

Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer

Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation

Översikts- och regionplan i en digital miljö

Ändamålskatalogen

Slutrapportering av 2017-2020 års uppdrag

2020 slutrapporterade Boverket regeringsuppdraget att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Slutrapporten och andra leveranser som togs fram under projektet listas nedan.  

Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan

Planbestämmelsekatalogen

Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning

Modellbiblioteket

ÖP-modellen

Digitala författningar

Får jag lov?

"Får jag lov?" var ett Vinnovaprojekt som Boverket drev tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, högskolor och myndigheter. Förstudien påbörjades hösten 2015 och projektet avslutades 2019.

Projektresultat

Delar av projektresultaten använder Boverket i det vidare arbetet med att skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess.

Projektresultat i form av process- och informationsmodeller med mera finns i projektets modellbibliotek.

Läs mer i rapporten "Får jag lov? Steg 2 - Innovationsprojekt gällande digitalisering av lov- och byggprocessen" i Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen