På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Granskad: 

Det finns stora nyttor med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen och att arbeta för en effektivare plan- och bygglag. Boverket tillsammans med andra aktörer bidrar i utvecklingen.

Regeringen har initierat flera uppdrag till olika myndigheter baserat på sin övergripande digitaliseringsstrategi som ni hittar under "Relaterad information". Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på använda digitaliseringens möjligheter.

Förutom att det ska vara enkelt för människor och företag att ha kontakter med det offentliga Sverige är det även viktigt att aktörer inom offentlig sektor enkelt kan utbyta information och samarbeta. Att samverka är avgörande för att hitta gemensamma lösningar för att förenkla samhällsprocesser och ge medborgaren en bra service.

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess skapar nytta för medborgare och företag. Det skapar även nytta för alla aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen. Det blir enklare för olika aktörer att ha kontakt med varandra, alla får tillgång till samma information och beslut kan därmed fattas både snabbare och med högre kvalitet. Vi har kommit en bit på resan, men vi är inte framme. Läs mer om digitalisering och ta del av en samhällsekonomiska nyttoanalys genom menyvalen på den här sidan. 

Titta på filmen där generaldirektör Anders Sjelvgren beskriver utmaningarna.

Boverkets arbete med digitalisering

Målsättningen för Boverkets arbete med digitalisering är en effektivare plan- och bygglag som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Vårt arbete kan bidra till att förenkla för medborgare och företag inom byggsektorn i sina myndighetskontakter samt att förenkla kontakterna mellan myndigheter.

I augusti 2020 redovisade Boverket det treåriga utvecklingsuppdraget från regeringen att särskilt verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Där konstaterar vi att även om många framsteg har kunnat göras, så är det mycket som återstår att arbeta vidare med för att nå det uppsatta målet med en digital samhällbyggnadssprocess och en enhetlig digital tillämpning av PBL. I rapporten lyfter vi flera olika utvecklingsarbeten som behöver påbörjas under det kommande året. 

Mer information

En kortversion av slutrapporteringen finns i "Relaterad information". Slutrapporten ”Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen” hittar du i sin helhet i ”Relaterad information”. Där finns också en länk till mer information om digitalisering och en samhällsekonomisk nyttoanalys.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen