Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av lov-, bygg-, och tillsynsprocessen

Granskad:

Boverket ska verka för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i lov-, bygg- och tillsynsprocessen.

Lov-, bygg- och tillsynsprocesserna hanteras på olika sätt i olika kommuner. Hur till exempel en ansökan om bygglov görs och handläggs skiljer sig i dag mellan olika kommuner. I vissa kommuner kan ansökan om bygglov hanteras i en mer eller mindre digital miljö medan det i andra kommuner fortfarande är blanketter och pappershantering som gäller.

Boverket arbetar genom regeringsuppdragen för att verka för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Det innebär att Boverket arbetar för att ta fram förstudier och lösningar för att skapa en mer enhetlig och förutsägbar process. Detta är tänkt att både underlätta för byggnadsnämnderna i sitt arbete med tillämpningen av plan- och bygglagen och för allmänheten i form av sökande och sakägare igenom hela processen.

Genom att ge vägledning kring hur lov-, bygg- och tillsynsprocesserna kan hanteras i en digital miljö och beskriva dessa i process- och informationsmodeller kan Boverket bidra till en mer enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen och stötta kommuner och systemutvecklare i sin egen utveckling. Alla Boverkets modeller tillgängliggörs i Boverkets modellbibliotek. Du hittar till modellbiblioteket via länk under relaterad information.

Lov-, bygg och tillsynsprocesserna innebär också långt mer än bygglov. I årets regeringsuppdrag utreder vi tillexempel vilka möjligheter som finns för en nationellt harmoniserad rapportering av obligatorisk ventilationskontroll och kontrollplaner. Vi arbetar även med harmonisering av begrepp som används inom samhällsbyggnadsprocessen för att förenkla vidare digitalisering.

För mer information om årets uppdrag, se länk i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen