Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grafiskt material för miljöindikatorer

Granskad:
pajdiagram
Illustration: Boverket

På den här sidan kan du hitta och ladda ner de illustrationer för miljöindikatorer som används i Boverkets information. Du kan använda materialet för att illustrera information om miljöindikatorer.

Grafiskt material att använda i informationssyfte

Boverkets miljöindikatorer baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) och samtliga data och de diagram och grafik som finns för nedladdning på denna sida gäller för 2020 (senast tillgängliga data från SCB). Bygg-­ och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för 5 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till ytterligare utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. Som en del av informationsinsatsen har Boverket tagit fram illustrationer som är fria att använda i informationssyfte – använd dem i presentationer, på webben eller tryck dem i informationsmaterial.

Bildrättigheter – Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)

Du har tillstånd att dela, kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format. Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren:

Erkännande

När du publicerar bilderna måste du ge ett korrekt erkännande till upphovsmannen, tillexempel "bild: Namn Namn/Boverket. Du måste också ange hyperlänken till licensen CC BY-NC-ND 4.0, se länk i "Relaterad information".

Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande eller utför publicering på uppdrag av utgivaren.

Icke kommersiell

Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål.

Inga bearbetningar

Om du remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får du inte distribuera det modifierade materialet.

Inga ytterligare begränsningar

Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Illustrationerna går att ladda ner i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen