Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grafiskt material för miljöindikatorer

Granskad:
pajdiagram
Illustration: Boverket/SCB

På den här sidan kan du hitta och ladda ner de illustrationer för miljöindikatorer som används i Boverkets information. Du kan använda materialet för att illustrera information om miljöindikatorer.

Grafiskt material att använda i informationssyfte

Boverkets miljöindikatorer baseras på underlag från SCB och samtliga data förutom för avfallsindikatorn gäller för 2021 (senast tillgängliga data från SCB). De diagram och grafiska illustrationer som används på Boverkets webb finns för nedladdning på denna sida. Illustrationerna är fria att använda i informationssyfte – i presentationer, på webben eller tryckt i informationsmaterial.

Bildrättigheter – Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)

Du har tillstånd att dela, kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format. Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren:

Erkännande

När du publicerar bilderna måste du ge ett korrekt erkännande till upphovsmannen, tillexempel "bild: Namn Namn/Boverket. Du måste också ange hyperlänken till licensen CC BY-NC-ND 4.0, se länk i "Relaterad information".

Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande eller utför publicering på uppdrag av utgivaren.

Icke kommersiell

Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål.

Inga bearbetningar

Om du remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får du inte distribuera det modifierade materialet.

Inga ytterligare begränsningar

Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att göra något som licensen tillåter.

Illustrationerna går att ladda ner i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen