Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begreppsbanken

Granskad:

Boverkets begreppsbank beskriver vanligt förekommande ord och begrepp kopplade till Boverkets sakområde. Med hjälp av begreppsbanken har du möjlighet att använda dig av våra termer i ditt arbete. En enhetlig terminologi underlättar digitaliseringen.

Med begreppsbanken kan Boverket bidra till samhällsbyggnadsprocessen och en enhetlig, aktuell och lättillgänglig terminologi. Inte minst i frågor som rör digitalisering är det viktigt att använda överenskomna termer och begrepp. Alla termer, begrepp, beskrivningar, referenser och bilder är vägledning. Boverkets begreppsbank är tillgänglig både som webbtjänst och via API.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen