På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Borås Stad

Granskad:

Borås Stad, med 113 179 invånare (2019-12-31), ligger i Västergötland och tillhör Västra Götalands län. Befolkningen ökade med 1 001 invånare under år 2019. Borås uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 att det är underskott på bostäder i kommunen.

Borås stads riktlinjer för bostadsförsörjningen består av tre delar, där del 1 är själva riktlinjerna för bostadsförsörjningen och där redovisas vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggandet. Delen är främst inriktad på att stödja arbetet inom den egna organisationen. Det är denna del som antas av kommunfullmäktige.

Del 2 är en handlingsplan för bostadsförsörjningen. Här redovisas vilka byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys, ett kunskapsunderlag för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen.

Kommunen lyfter fram kommunal mark och markberedskap som ett viktigt verktyg för bostadsförsörjningen. Vidare uttalas kommunens ansvar för att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. Det konstateras att en förvaltningsövergripande samverkan kan stärka förutsättningarna för ett gott boende för alla.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen