Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändring och ombyggnad

Granskad:

I den här webbutbildningen får du svar på vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna. Den vänder sig främst till bygglovshandläggare på kommuner, men utbildningen är relevant även för alla de som projekterar en ändring eller ombyggnad eller som utifrån andra roller blir involverade i byggprocessen, t ex byggnadsantikvarier.

Utbildningens innehåll

Publicerad år 2015.

Utbildningen är cirka 40 minuter. Den finns också som tillgänglighetsanpassad PDF.

I utbildningen beskrivs vilka delar av byggnaden det kan ställas krav på vid ändring av byggnad och vilket utrymme det finns att anpassa och göra avsteg från motsvarande krav för nya byggnader. I utbildningen klargörs också vilka krav som kan ställas vid ombyggnad. Andra delar som berörs är till exempel:

  • Byggnadens förutsättning
  • Varsamhets- och förvanskningskravet
  • Tillbyggnad
  • Ändrad användning
  • Betydande och avgränsbar del

Utbildningen innehåller beskrivande e-learning med text och grafik samt en rad filmade reportage som synliggör exempel på ändring och ombyggnad i olika typer av byggnader.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen