Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygga nytt, om eller till

Granskad:

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om du vill kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov. Då får du veta redan i förväg om du kan bygga det du vill, där du vill. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan. 

Byggregler

Många byggkranar.

När man ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så finns det byggregler att följa. Byggreglerna anger de egenskaper som en byggnad minst måste uppfylla.

Bygglov

Renovering av villa. Foto: Scandinav

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Bygga utan bygglov

Kvinna målar friggebod. Foto: Scandinav

Det finns undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar.

Anmälan

Utbyggnad uterum. Foto: Hans Ekestang

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd.

Marklov

Jordbrukslandskap med stad i bakgrunden. Foto: Mikael Svensson /Johnér bildbyrå

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra tomtens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.

Rivningslov

Villa av äldre modell. Foto: Hans Ekestang

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs.

Förhandsbesked

Protokoll. Foto: Franz Feldmanis

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt på den plats som du tänkt dig.

Byggprocessen

Anläggning av en stentrappa. Foto: Frans Feldmanis

Efter att lovprocessen har avslutats med att lov har beviljats eller efter att en anmälan har gjorts tar byggprocessen vid. I byggprocessen ska ett antal moment genomföras och ett antal beslut fattas innan du får utföra den åtgärd som du sökt lov eller gjort en anmälan för.

Kontrollansvarig

Stomresning av byggnad.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Kommunernas webbsidor för byggande och boende

Tre män vid ett konferensbord.

Här hittar du en lista med länkar till landets samtliga kommuners webbsidor med information om byggande och boende. Kontakta din kommun om du har frågor om till exempel bygglov.

Grafiskt material för bygga nytt, ändra eller underhålla

En husägare som byggt samtliga bygglovsbefriade åtgärder på sin tomt.

På denna sida kan du hitta och ladda ner illustrationer att använda för att beskriva vad som gäller för att bygga nytt, bygga om eller bygga till och när man kan behöva bygglov. Illustrationerna får användas för eget bruk inom din organisation.

Tillbaka till toppen