På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och det är av stor betydelse att dricksvattnet är av god kvalitet. Ett väl fungerande avloppssystem för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten är viktigt för hälsan.

Avsnittet om vatten och avlopp i Boverkets byggregler, BBR, är uppbyggt av tre delar som behandlar

  • installationer för tappvatten
  • installationer för övrigt vatten och
  • installationer för avloppsvatten.

Vilken betydelse har fungerande sanitetsinstallationer för samhället

Byggnadsverk ska vara projekterade och utförda så att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa. I avsnitt 6:6 i BBR finns krav på att byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav.

Reglerna syftar till att byggnader, när det gäller installationer för vatten och avlopp, ska ge en hög säkerhet för att människor ska kunna få ett bra vatten att dricka, att laga mat med och att sköta sin hygien med. En hög hygienisk standard på avloppsinstallationer minskar risken för spridning av farliga bakterier.

Även om byggreglerna följs finns det risk för att personer insjuknar på grund av bakterier i dricksvattnet. Följer man regelverket när det gäller temperaturer på kall- och varmvatten, utförande samt drift och underhåll minskar man dock risken för att få legionellabakterier som förökar sig i installationerna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej