På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rollfördelningen när sökanden ansöker om bostadsanpassningsbidrag som kontantbidrag

I ett ärende om bostadsanpassningsbidrag förekommer olika aktörer och alla har olika roller. När sökanden vill ha bidraget som ett kontantbidrag bygger bidragssystemet  på den  rollfördelning som beskrivs på denna webbsida.   

I figuren kan du se vem som gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag där kontantbidrag är aktuellt.

Vem gör vad. Beskrivning av rollerna i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, kontantbidrag.
Vem gör vad. Beskrivning av rollerna i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, kontantbidrag. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket / Altefur Development

Rollfördelning

Om sökanden ansöker om kontantbidrag innebär rollfördelningen bland annat att kommunens roll är – om rätt till bidrag föreligger – att bevilja sökanden ett bidrag, det vill säga ett beslut på en summa pengar, som motsvarar skälig kostnad för de åtgärder som beviljas. Sökandens roll är därefter att välja entreprenör, att sluta avtal med entreprenören om åtgärdernas utförande och att betala entreprenören när arbetet är klart. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om sökanden hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag.

Avtalet mellan sökanden och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och sökanden ska på detta sätt kunna påverka åtgärdernas utförande. Om sökanden inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan sökanden under vissa förutsättningar hålla inne med sin prestation, det vill säga betalningen.

För att sökanden inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen ifrån att bidraget betalas ut till sökanden, efter det att åtgärderna utförts och kostnaderna redovisats, och att sökanden därefter betalar leverantören eller entreprenören. Med hänsyn till de bestämmelser som finns för att stärka konsumenters rättigheter är det viktigt att avtalet om entreprenaden sluts mellan sökanden och entreprenören och inte mellan kommunen och entreprenören. Du kan läsa mer om detta i Konsumentverkets digitala vägledning "Hallå konsument". Du finner en länk dit under "Relaterad information".

Kommunens serviceskyldighet

Kommunen har en serviceskyldighet enligt bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900) som innebär att sökanden beroende på sitt behov av hjälp kan få bistånd från kommunen med olika delar av hanteringen av sitt bidrag. Detta kan du läsa mer om i avsnittet om "Ansökan" i "Guide för handläggning". Du finner handläggningsguiden under menyrubriken "Handläggning".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen