Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förvaltning och användning ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv

Granskad:

Förvaltningen och användningen är vanligtvis det ojämförligt längsta skedet i samhällsbyggnadsprocessen. Rutiner för att inhämta lokal platskunskap från boende och användare bör upprättas, för att snabbt kunna åtgärda brister i den byggda miljön. Att kombinera fysiska åtgärder med sociala aktiviteter är viktigt för att upprätthålla och öka tryggheten.

I fysisk planering används ofta begreppet befintlig bebyggelse, det vill säga de miljöer som inte är föremål för förändring. Förutom sådana tillsynsåtgärder i befintlig bebyggelse som kan motiveras av PBL eller annan lagstiftning, handlar det under förvaltningsskedet om att vårda, underhålla och sköta denna miljö.

Förvaltningen är av avgörande betydelse för att en miljö ska vara både funktionell och attraktiv under hela sin livscykel. I de fall som förvaltaren är en annan än byggaktören, är överlämningen från byggaktören till den framtida förvaltaren viktig, så att miljöerna underhålls på samma sätt som de planerades och projekterades. Detta skede handlar såväl om vardaglig renhållning, som om reparation och ombyggnader av miljön utifrån användarnas förändrade behov.

Vad som kan göras i detta skede

Rutiner för att inhämta lokal platskunskap från boende och användare bör upprättas, för att snabbt kunna åtgärda brister i den byggda miljön. Det som är trasigt bör repareras så snart som möjligt, och en skräpig plats städas upp för att inte skapa otrygghet. Trygghetsvandringar och trygghetsmätningar kan vara användbara verktyg i detta skede, liksom EST – Effektiv samordning för trygghet. Att kombinera fysiska åtgärder med sociala aktiviteter är viktigt för att upprätthålla och öka tryggheten.

Fallgropar

Om överlämningen från byggaktör till förvaltare inte sker på rätt sätt är risken att exempelvis vegetation, som inte underhålls enligt planen, efter en tid skymmer sikten snarare än berikar miljön. Om förvaltaren inte är lyhörd för användarnas önskemål gällande underhåll och vidareutveckling av miljön utifrån deras behov, finns risk att användarna är mindre aktsamma om miljön.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen