Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationell planering

Granskad:

Sverige saknar idag en nationell samordnande och sektorsövergripande fysisk planering på land. Ramar och målsättningar för den nationella sektorsplaneringen och för de regionala och kommunala planeringsnivåerna anges istället genom nationella mål i budgetpropositionen och genom riksintressen och markregleringar i miljöbalken.

Utöver nationella mål och riksintressen finns sektorsmyndigheter som tar fram nationella planer över sina områden. Till exempel Trafikverkets Nationella plan för transportsystemet och Havs- och vattenmyndighetens tre nationella havsplaner. 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen