På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationell planering

Granskad:

Sverige saknar idag en nationell samordnande och sektorsövergripande fysisk planering på land. Ramar och målsättningar för den nationella sektorsplaneringen och för de regionala och kommunala planeringsnivåerna anges istället genom nationella mål i budgetpropositionen och genom riksintressen och markregleringar i miljöbalken.

Utöver nationella mål och riksintressen finns sektorsmyndigheter som tar fram nationella planer över sina områden. Till exempel Trafikverkets Nationella plan för transportsystemet och Havs- och vattenmyndighetens tre nationella havsplaner. 

Som ett stöd i genomförandet och uttolkningen av de nationella målen fick Boverket 2011 ett uppdrag av regeringen att ta fram en vision för Sverige 2025. Vision för Sverige 2025 beskriver var vi behöver befinna oss år 2025 för att nå de nationella målen till år 2050. Läs mer om Vision för Sverige 2025 i webbappen som du hittar under relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen