Bogemenskaper

Flygfoto över bostäder vid foten av ett berg.
Den kooperativa hyresrättsföreningen Hogslätts Vänboende byggde ett hus vid foten av berget och gjorde det möjligt för för tolv hushåll att bo kvar i sin hembygd. Foto: Per Pixel

Bogemenskap, eller gemenskapsboende, är ett samlingsnamn för boendeformer som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap i vardagen, grannar emellan. 

Det finns ofta väl tilltagna utrymmen för spontant umgänge och gemensamma aktiviteter i en bogemenskap. Entréer, trapphus och andra kommunikationsytor brukar vara utformade med tanke på att det ska kännas naturligt att stanna till för en pratstund där.

I en bogemenskap har varje hushåll sin egen lägenhet, fullt utrustad, och därutöver tillgång till utrymmen för gemensamma aktiviteter. För att hålla nere kostnaderna kan lägenheterna kan vara något mindre till ytan än i ett vanligt flerbostadshus.

En bogemenskap kan ha sitt ursprung i en byggemenskap; byggemenskaper leder ofta till någon form av bogemenskap. Men många bogemenskaper tillkommer genom ett samarbete mellan en brukargrupp och en professionell byggaktör. Gruppen kan ändå ha ett starkt inflytande över utformningen av huset, de gemensamma utrymmena och utemiljön, och kan också ha möjlighet att påverka avgörande beslut när det gäller materialval, energilösningar m.m.

Vissa seniorboenden skulle kunna betecknas som bogemenskaper, även om de inte har tillkommit genom brukarinitierade och/eller brukarledda projekt.

Motverka ensamhet och social isolering

Ofrivillig ensamhet omnämns allt oftare som ett folkhälsoproblem och med tilltagande ålder ökar risken för social isolering. Bogemenskaper med inriktning på äldre personer borgar för kontinuerlig närhet till andra människor och ökade möjligheter att umgås och stödja varandra i vardagen.

Läs mer om bogemenskaper i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej