På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verifiering av analytisk dimensionering med BBRAD

Det finns två sätt att dimensionera brandskyddet i en byggnad enligt Boverkets byggregler. De är förenklad dimensionering och analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att de allmänna råden i BBR följs. Analytisk dimensionering innebär att ett eller flera av de allmänna råd som finns i BBR:s brandskyddsavsnitt uppfylls på ett alternativt sätt.

För att kunna verifiera att säkerheten då blir lika god som om förenklad dimensionering används har Boverket gett ut ett separat allmänt råd om verifiering av analytisk dimensionering, BBRAD.

Analytisk dimensionering innebär att en eller flera av föreskrifterna i avsnitt 5 i BBR uppfylls på ett annat sätt än genom att man följer de allmänna råden i avsnittet.

För att visa att säkerheten blir minst lika god som vid förenklad dimensionering kan följande metoder användas:

  • kvalitativ bedömning
  • scenarioanalys
  • kvantitativ bedömning
  • eller en kombination av ovanstående metoder.

Vissa byggnader ska alltid verifieras med analytisk dimensionering. Det är byggnader med mycket stort skyddsbehov, det vill säga byggnadsklass Br0. Exempel på byggnader i byggnadsklass Br0 är byggnader över 16 våningsplan, vissa samlingslokaler för ett mycket stort antal personer, större byggnader i verksamhetsklass 5C och byggnader i verksamhetsklass 5D.

Analytisk dimensionering ska också göras om fler än två så kallade tekniska byten med automatiskt släcksystem används för att uppfylla kraven i avsnitt 5. I byggnader där det alltid finns krav på automatiskt släcksystem krävs analytisk dimensionering om mer än ett sådant byte sker. Anledning till detta är att säkerställa brandskyddets robusthet.

Vad innehåller BBRAD

BBRAD beskriver hur verifiering av analytisk dimensionering bör gå till. Generellt kan det uppdelas i följande steg:

  • Identifiering av verifieringsbehovet
  • Verifiering för tillfredställande brandskydd
  • Kontroll av verifiering
  • Dokumentation av brandskyddets utformning.

Grovt kan man säga att ju fler och större avsteg som görs från förenklad dimensionering desto större blir verifieringsbehovet och behovet av en kvalificerad modell för att visa att säkerheten blir tillfredställande.

I avsnitt 3-5 ges rekommendationer på beräkningsmodeller och dimensioneringskriterier för t.ex. rökfyllnadsberäkningar, utrymningsdimensionering och strålning mellan byggnader.

Avslutningsvis ges råd om hur brandskyddet bör dokumenteras och kontrolleras.

Veta mer

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL " kan du fylla på dina kunskaper kring om brandskydd. Ta del av utbildningen under rubriken "Webbutbildningar" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej