Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 15 miljoner kronor

Granskad:

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2020, får 14 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 15 miljoner kronor för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

De 14 organisationerna får bidrag för att anställa en projektledare eller för att på andra sätt stimulera till ungdomsverksamhet. Organisationerna får även bidrag för enklare ombyggnad eller anpassning av en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Hela listan med vilka föreningar som beviljats verksamhetsutvecklingsbidrag finns längst ner på sidan.

Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal eller dess utomhusmiljö till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en allmän samlingslokal och för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Insatser för att stimulera verksamheten kan exempelvis vara att anställa en projektledare eller köpa in inventarier, som teknisk utrustning för att möjliggöra en viss verksamhet. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, främst i storstäderna, och lokaler för ungdomar.

För att få bidrag krävs att det finns ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten och att lokalen kommer att uppfylla skäliga krav på god standard. Vidare krävs att lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor, samt att lokalen har eller förväntas få en allsidig användning. Ytterligare ett krav är att det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Även i år har sökande organisationer totalt sökt mer i bidrag än vad som finns att dela ut och Boverkets samlingslokaldelegation har därför tvingats avslå flera ansökningar. Totalt kom det in 70 ansökningar på sammanlagt cirka 72,4 miljoner kronor. Verksamhetsutvecklingsbidraget kunde sökas fram till och med den 31 augusti 2020 och beslut togs den 25 november.

Föreningar som fått bidrag 

 • KFUM Malmö, Malmö, Skåne län, 700 000 kronor
 • IOGT-NTO Regnbåge, Malmö, Skåne län, 700 000 kronor
 • Rosengårds Folkets Hus, Malmö, Skåne län, 1 171 000 kronor
 • Motettens Folkets Husförening, Malmö, Skåne län, 875 000 kronor
 • Malmö e-sport, Malmö, Skåne län, 650 721 kronor
 • Somaliska fred och Skiljedoms föreningen, Malmö, Skåne län, 776 178 kronor
 • Riksföreningen Våra Gårdar, Stockholm, Stockholms län, 1 165 000 kronor
 • Changers Hub, Botkyrka, Stockholms län, 700 000 kronor
 • Bygdegårdarnas Riksförbund, Stockholm, Stockholms län, 1 400 000 kronor
 • Stiftelsen Fryshuset, Stockholm, Stockholms län, 1 683 750 kronor
 • Folkets Hus och Parker, Stockholm, Stockholms län, 1 895 000 kronor
 • Rinkeby Folkets Hus, Stockholm, Stockholms län, 880 000 kronor
 • FOLK, Stockholm, Stockholm, Stockholms län, 1 293 284 kronor
 • Ersboda Folkets Hus Förening, Umeå, Västerbottens län, 1 131 910 kronor
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen