På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets konstruktionsregler, EKS

Granskad:

EKS och eurokoderna är verkställighetsföreskrifter till kraven på bärförmåga, stadga och beständighet i 8 kap. 4 §, punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Lag och förordning

Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till

  1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar,
  2. oacceptabla större deformationer,
  3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller
  4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan.

Dessa krav finns i plan- och byggförordningen 3 kap. 7 §.

Eurokoder och nationella krav i EKS

Eurokoderna utgör tillsammans med föreskriftsserien EKS ett system som är de svenska reglerna för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. I EKS görs Sveriges nationella val till eurokoderna. De nationella valen baseras exempelvis på olika förutsättningar avseende geologi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivå. Valen har införts successivt i EKS. Genom dessa nationella val har de berörda eurokoddelarna införlivats i det svenska regelverket.

Till ett mindre antal eurokoder, till exempel för jordbävning, kommer inte nationella val att göras. Sådana eurokoder kan dock användas som vilken annan handbok som helst för tillämpningar som inte explicit tas upp i det svenska regelverket.

Genom eurokoderna ställs alltså nationella krav på byggnadsverk. Du som är verksam eller bosatt i Sverige kan gratis ladda ner de eurokoddelar som är översatta till svenska och som hänvisas till i EKS. De finns på SIS webbplats. SIS har också en helpdesk dit du kan vända dig med frågor om eurokoderna. Där finns också ett antal frågor och svar om EKS och eurokoderna publicerade. Se länkar i "Relaterad information".

De nu gällande reglerna finns i EKS 11

Den senaste revideringen av EKS, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 (EKS 11), kan laddas ned via länk i "Relaterad information". Det finns övergångsbestämmelser för EKS 11. Äldre bestämmelser, EKS 10, kan tillämpas till och med den 30 juni 2020.

Ändringarna den 1 juli 2019, EKS 11

EKS 11 (BFS 2019:1) börjar gälla den 1 juli 2019. De ändrade reglerna är ett led i Boverkets kontinuerliga arbete med att se över reglerna för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla och förbättra tillämpningen. Huvudsakligen omfattar ändringarna ändrade regler om kontroller, ändrade regler om lastkombinationer, ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag, ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser, nya regler om brandskydd för Br0-byggnader, ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg, ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner, ändrade regler om snö- och vindlast, nya och ändrade regler om olyckslast, ny regel för val av utförandeklass för stålkonstruktioner och ändrade regler om cisterner.

Information om de ändrade konstruktionsreglerna kan laddas ned via länk i "Relaterad information".

Vägledning

Vägledning till EKS finns på PBL kunskapsbanken. De finns digitalt och uppdateras vid behov.

Äldre konstruktionsregler

Du som ska verifiera bärförmågan i en äldre byggnad eller av andra skäl behöver känna till äldre bestämmelser hittar dem under "Relaterad information".

EKS 11 in English

The Swedish regulations regarding mechanical resistance and stability are available in English: Boverket Mandatory Provisions and General Recommendations on the Application of European Design Standards (Eurocodes). The English interpretation is only for informative purposes. It is the Swedish version of the latest EKS that is legally binding. Follow the link "About EKS 11 in English" at this site to access the English version.

Frågor och svar

Frågor och svar om EKS och eurokoderna finns på SIS webbplats för eurokoderna. Dessa frågor har besvarats av personer inom SIS tekniska kommittéer som hanterar eurokoderna. Att följa svaren utgör inget "myndighetsgodkännande" av att reglerna uppfylls. Däremot kan svaren ge konstruktörer, byggherrar, kommuners byggnadsinspektörer och andra intressenter en god vägledning till hur EKS och eurokoderna ska tillämpas.

Publikationer

Till eurokoderna finns ett antal handböcker och läromedel publicerade. Du som arbetar med att dimensionera lastbärande konstruktioner kan ha nytta av dessa publikationer. Till exempel har Stålbyggnadsinstitutet (SBI) gett ut ett antal läromedel för stålbyggnad, och Svenska betongförening har gett ut två handböcker till eurokoderna för betong.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen