På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmännyttiga bostadsföretag finns i de flesta kommuner

Granskad:

Enligt SCB:s statistik uppgick det allmännyttiga bostadsbeståndet vid utgången av år 2020 till sammanlagt 829 100 lägenheter. De allra flesta av lägenheterna fanns i flerbostadshus.

Allmännyttan fortsätter växa – men långsammare än 2019

Årets bostadsmarknadsenkät visar att det allmännyttiga bostadsbeståndet ökade med 6 200 bostäder under 2020 vilket är nästan två tredjedelar av vad som uppgavs av kommunerna avseende 2019, då allmännyttans totala bestånd ökade med 9 600 bostäder. Ökningen under 2020 beror framförallt på att det är fler bostäder som har tillkommit genom nybyggnation än som har försvunnit genom försäljning. De ombyggnationer som gjorts har även givet ett nettotillskott om cirka 1 000 lägenheter. Förvärv respektive rivningar uppgick var för sig till cirka 600 lägenheter och de har i princip tagit ut varandra.

Allmännyttans ställning varierar i landet

Förändringarna i allmännyttans bestånd under 2020 skiljer sig åt mellan kommunerna och kommungrupperna. Liksom under 2019 finns till exempel två tredjedelar av all nyproduktion i de 68 kommuner som ingår bland storstadsområdena samt de större högskolekommunerna. Men det motsvarar å andra sidan dessa kommuners andel av det totala beståndet enligt SCB.

Hur stor del av den lokala hyresbostadsmarknaden som ägs av allmännyttan respektive ägs av privata hyresvärdar varierar också kommuner emellan. Denna variation syns även vad gäller storstadsområdena där Storgöteborg intar en särställning. I Storgöteborgs kommuner äger de allmännyttiga bostadsbolagen två tredjedelar av alla bostäder i flerbostadshus som hyrs ut av allmännyttiga eller privata hyresvärdar. I Storstockholm äger däremot de allmännyttiga bolagen endast hälften av bostäderna i flerbostadshus som hyrs ut av allmännyttiga eller privata hyresvärdar. Och – slutligen – i Stormalmö äger de allmännyttiga bolagen mindre än hälften av bostäderna i flerbostadshus som hyrs ut av allmännyttiga eller privata hyresvärdar.

Ombildningar ovanliga i dag

Bland de bostäder som de allmännyttiga bostadsföretagen avyttrade under 2020, knappt 3 900, såldes cirka 90 procent till privata fastighetsägare för fortsatt uthyrning. Under året omvandlades 160 allmännyttiga bostäder till bostadsrätter. Det är en liten siffra jämfört med toppåren 2009–2010, då fler än 10 000 allmännyttiga bostäder ombildades årligen. De senaste fem åren har antalet ombildade lägenheter legat under 1 000 per år.

Nästan alla kommuner har ett allmännyttigt bostadsbolag

Av landets 290 kommuner äger över 90 procent ett eller flera allmännyttiga bostadsföretag, de flesta i from av aktiebolag medan ett mindre antal kommuner har stiftelser. Det är bara 26 kommuner som anger att det inte finns några allmännyttiga bostadsaktiebolag eller bostadsstiftelser i kommunen. Det innebär inte att dessa kommuner saknar kommunägda bostäder utan att de bostäder som finns ägs direkt av kommunen eller av bolag som respektive kommun – av olika skäl – inte anser vara allmännyttiga.

På en ny fråga i årets enkät uppger 12 kommuner att de har bostadsbolag eller stiftelser som inte är att anse som allmännyttiga bostadsföretag men som förvaltar bostäder. Samtidigt uppger 32 kommuner att de både har allmännyttiga bolag eller stiftelser men dessutom bolag eller stiftelser som inte är att anse som allmännyttiga bostadsföretag som förvaltar bostäder.

I 18 kommuner är det enbart allmännyttiga stiftelser som tillhandahåller lägenheterna. I totalt 12 kommuner finns det både bostadsaktiebolag och stiftelser.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen