Allmännyttiga bostadsföretag finns i de flesta kommuner

Enligt SCB:s statistik från den 25 april 2019 uppgick det allmännyttiga bostadsbeståndet år 2018 till sammanlagt 824 500 lägenheter. De allra flesta av lägenheterna fanns i flerbostadshus.

Årets bostadsmarknadsenkät visar att det allmännyttiga bostadsbeståndet ökade med knappt 2 800 bostäder under 2018. Det ligger i nivå med ökningen föregående år, då allmännyttans totala bestånd ökade med 2 700 bostäder. Ökningen beror på att det är fler bostäder som har tillkommit genom ny- och ombyggnation samt inköp än som har avyttrats genom försäljning och som rivits.

De senaste fem åren har det allmännyttiga beståndet ökat med i snitt 2 000 bostäder per år. Det kan jämföras med åren 2010–2013, då det allmännyttiga beståndet minskade med i snitt 5 000 bostäder per år.

Allmännyttans ställning varierar i landet

Förändringarna i allmännyttans bestånd 2018 skiljer sig åt mellan kommunerna och kommungrupperna. Hur stor del av den lokala bostadsmarknaden som är allmännyttig varierar också mycket kommunerna emellan. På många mindre orter kan det allmännyttiga bostadsbolaget vara den dominerande aktören, medan flera större orter arbetar aktivt för att sprida bostadsbeståndet till privata fastighetsägare.

Ombildningar mindre vanligt i dag

Bland de bostäder som avyttrades såldes den absoluta merparten till privata fastighetsägare för fortsatt uthyrning. Under 2018 omvandlades knappt 800 allmännyttiga bostäder till bostadsrätter. Det är en låg siffra jämfört med toppåren 2009–2010, då fler än 10 000 allmännyttiga bostäder ombildades årligen. De senaste fyra åren har antalet ombildade lägenheter legat under 1 000 per år.

Nästan alla kommuner har ett allmännyttigt bostadsbolag

Majoriteten av landets 290 kommuner äger ett eller flera allmännyttiga bostadsföretag. Det är bara 20 kommuner som anger att det inte finns några allmännyttiga bostadsaktiebolag eller bostadsstiftelser i kommunen.

I 35 kommuner är det en allmännyttig stiftelse som tillhandahåller lägenheterna. I totalt 15 kommuner finns det både bostadsaktiebolag och stiftelse.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej