På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmännyttiga bostadsföretag finns i de flesta kommuner

Granskad:

Enligt SCB:s statistik uppgick det allmännyttiga bostadsbeståndet vid utgången av år 2019 till sammanlagt 827 400 lägenheter. De allra flesta av lägenheterna fanns i flerbostadshus.

Årets bostadsmarknadsenkät visar att det allmännyttiga bostadsbeståndet ökade med knappt 9 600 bostäder under 2019 vilket är nästan 3,5 gånger mer än vad som uppgavs av kommunerna under 2018, då allmännyttans totala bestånd ökade med 2 800 bostäder. Ökningen beror på att det är fler bostäder som har tillkommit genom framförallt nybyggnation än som har försvunnit genom försäljning. Förvärv och ombyggnationer respektive rivningar påverkar också denna förändring men i mindre omfattning.

Allmännyttans ställning varierar i landet

Förändringarna i allmännyttans bestånd skiljer sig åt mellan kommunerna och kommungrupperna. Till exempel finns två tredjedelar av all nyproduktion i de 68 kommuner som ingår bland storstadsområdena samt de större högskolekommunerna. Hur stor del av den lokala bostadsmarknaden som är allmännyttig varierar också mycket kommunerna emellan. I många mindre kommuner kan det allmännyttiga bostadsbolaget vara den dominerande aktören, medan flera större kommuner arbetar aktivt för att sprida bostadsbeståndet till privata fastighetsägare.

Ombildningar ovanliga i dag

Bland de bostäder som de allmännyttiga bostadsföretagen avyttrade under 2019, knappt 2 350, såldes den absoluta merparten till privata fastighetsägare för fortsatt uthyrning. Knappt 350 allmännyttiga bostäder omvandlades till bostadsrätter. Det är en liten siffra jämfört med toppåren 2009–2010, då fler än 10 000 allmännyttiga bostäder ombildades årligen. De senaste fyra åren har antalet ombildade lägenheter legat under 1 000 per år.

Nästan alla kommuner har ett allmännyttigt bostadsbolag

Den absoluta majoriteten av landets 290 kommuner äger ett eller flera allmännyttiga bostadsföretag, det vill säga aktiebolag eller stiftelser. Det är bara 20 kommuner som anger att det inte finns några allmännyttiga bostadsaktiebolag eller bostadsstiftelser i kommunen. Det innebär inte att dessa kommuner saknar kommunägda bostäder utan att de bostäder som finns ägs direkt av kommunen eller av bolag som respektive kommun – av olika skäl – inte anser vara allmännyttiga.

I 18 kommuner är det allmännyttiga stiftelser som tillhandahåller lägenheterna. I totalt 14 kommuner finns det både bostadsaktiebolag och stiftelse.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen