På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra regler och vägledningar kan bli nivåsättande

Granskad: 

De krav på byggnader som regleras i plan- och byggförordningen, PBF, kan i vissa fall även regleras i andra regelverk. Den möjlighet som PBF nu ger byggherren, att i vissa fall utforma ett tillfälligt anläggningsboende med en lägre kravnivå än vad Boverkets byggregler normalt anger innebär inte att man slipper uppfylla andra tillämpliga regelverk. Byggherrens möjligheter att bygga med en lägre kravnivå kan därmed begränsas av regler som inte omfattas av byggnadsnämndens prövning.

Några exempel på närliggande lagstiftningar som måste beaktas är följande. Brandskyddskraven har bland annat beröringspunkter med de krav som följer av lagen om skydd mot olyckor. Kraven på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö respektive skydd mot buller har beröringspunkter med miljöbalken och därmed Folkhälsomyndighetens regler och vägledningar. Kraven på hissar har beröringspunkter med arbetsmiljölagen och därmed Arbetsmiljöverkets regelverk.

Identifierade nivåsättande regler

Boverket har gjort en översiktlig inventering av vilka lagar och regler som kan vara nivåsättande och därmed inte möjliggör avsteg i den utsträckning som annars hade varit möjligt om man enbart hade sett till egenskapskraven i PBF. Inventeringen är inte fullständig utan det kan finnas fler regler som kan bli aktuella att tillämpa. Det är den som ansvarar för verksamheten som ska uppfylla samtliga gällande lagar och regler i varje enskilt fall.

Slutligen är givetvis även Migrationsverkets upphandlingsregler styrande för utformningen av ett tillfälligt anläggningsboende och kan ställa högre krav än de miniminivåer som finns i lagstiftningen.

Var hittar jag inventeringen av nivåsättande lagar och regler?

Till varje avsnitt i denna vägledning finns det en genomgång av lagar och regler som kan vara nivåsättande för just det området.

Vägledningens syfte

Denna väglednings huvudsakliga syfte är att beskriva de möjligheter till anpassningar och avsteg som kan göras utifrån ändringen i plan- och byggförordningen, PBF, med avseende på tillfälligt anläggningsboende. Dessutom finns en genomgång av andra nivåsättande regler som kan gälla för tillfälliga anläggningsboenden.

För att få driva ett anläggningsboende krävs vidare att man uppfyller de krav som Migrationsverket ställer i samband med upphandling. Dessa civilrättsliga avtal behandlas inte i vägledningen utan är upp till verksamhetsutövaren att ha koll på och uppfylla. Det kontrolleras inte heller av byggnadsnämnden om de uppfylls i samband med bygglov eller anmälan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen