Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utbildningsmaterial

Granskad:

Genom handboken vill vi bidra med verktyg och vägledning för att göra en klimatdeklaration.

Bland annat finns webbutbildningen ”Lär dig rätt svar om klimatdeklarationer”. Den ger kunskaper som kan komma till stor nytta. där byggbranschen kan hämta generiska klimatdata för resurser i byggskedet. Här hittar du också inspelade webbseminarier om klimatdeklaration med tillhörande dokumentation. Vi ger goda exempel på byggherrar som i sina projekt har byggt klimatsmart och minskat sin miljöpåverkan. Vissa projekt är pågående och har klimatberäknat men inte klimatdeklarerat. Vissa filmer om klimatdeklarationer som används i Boverkets information finns samlade här men du kan även se filmer och rörligt material på andra sidor i handboken. På den här sidan kan du hitta och ladda ner de illustrationer för klimatdeklarationer som används i Boverkets information. Du kan använda materialet för att illustrera information om hur man arbetar med klimatdeklaration och vad som omfattas.

Webbutbildning

Två glada personer med bygghjälm som vinkar

Gå gärna igenom Boverkets webbutbildning ”Lär dig rätt svar om klimatdeklarationer”. Den ger kunskaper som kan komma till stor nytta.

Webbseminarium

Händer skriver på en bärbar dator.

Här hittar du aktuella webbseminarier om klimatdeklaration som film.

Goda exempel på klimatsmarta projekt

Byggnad framför en guldstjärna

På dessa sidor presenteras efter hand goda exempel på byggherrar som i sina projekt har byggt klimatsmart och minskat sin miljöpåverkan. Vissa projekt är pågående och har klimatberäknat men inte klimatdeklarerat.

Filmer om klimatdeklaration

En bärbar dator med en playsymbol på skärmen.

På den här sidan kan du hitta och se de filmer om klimatdeklarationer som används i Boverkets information.

Grafiskt material för klimatdeklaration

Dator, enplanshus, flerbostadshus och sol som skiner

På denna sida kan du hitta och ladda ner de illustrationer som används i Boverkets information om klimatdeklarationer för byggnader. Du kan använda materialet för eget bruk inom din organisation.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen