På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturvärden i teori och praktik

Granskad:

Här har vi samlat olika typer av material och exempel som på skilda sätt belyser hur man kan förstå, tydliggöra och förhålla sig till kulturvärdena i skilda delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Materialet består i huvudsak av länkar till externa sidor och exempel som vi har mött i vår verksamhet. Ambitionen är att materialet successivt kommer att utökas och förändras. Vi har valt ut exempel som har bedömts vara intressanta ur någon aspekt. Däremot har ingen kvalitetssäkring av materialet i sin helhet skett.

Vad är kulturvärde

Riksantikvarieämbetet har tagit fram ett material för att belysa hur man kan förhålla sig till innebörden av begreppet kulturvärden.

Metoder att tydliggöra kulturvärden

Det finns många olika metoder att analysera, beskriva och tydliggöra en plats eller byggnads kulturvärden. Väsentligt är att man väljer metod utifrån uppdragets komplexitet och vad man faktiskt mäktar med att genomföra i det enskilda fallet. Här har vi samlat några exempel på olika metoder.

Underlag kulturvärden

Skillnaden mellan kunskapsunderlag, planeringsunderlag och beslutsunderlag är inte alltid helt uppenbar. Här resonerar vi om hur de förhåller sig till varandra. Dessutom finns länkar till ett antal olika kategorier av kulturmiljöunderlag.

Exempel översiktsplaner

Här finner du länkar till några exempel på översiktsplaner som ur någon aspekt har bedömts vara intressanta utifrån hur de har hanterat kulturvärden.

Varsamhet och byggnadsvård

Här finner du en text om hur man kan förhålla sig till plan- och bygglagens varsamhetskrav. Dessutom finns ett antal länkar till sidor som berör byggnadsvård.

Energieffektivisering och kulturvärden

Det går att energieffektivisera utan att skada kulturvärdena. Här finner du länkar till webbplatser om detta.

Kulturvärden i klimatförändring

Här finns länkar till dokument som belyser hur kulturvärdena kan påverkas i en tid av klimatförändring.

Rättsfall kulturvärden

Sedan juni 2012 publicerar Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) nya avgöranden på sin hemsida. Här har vi samlat ett urval av publicerade rättsfall som på olika sätt belyser vilket stöd plan- och bygglagen (PBL) ger för att värna kulturvärdena.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen