Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets konstruktionsregler

Granskad:

Här hittar du vägledning till nu gällande konstruktionsregler, EKS.

Information om vägledningen

Vägledningen innehåller information om regler i EKS, förklarar samband mellan reglerna och sätter in EKS i ett sammanhang med plan- och bygglagen som grund. Syftet med vägledningen är att öka förståelsen för reglerna och underlätta tillämpningen av reglerna. Flera vägledningar innehåller förtydligande illustrationer.

Vägledningen är inte heltäckande utan kommer att kompletteras med nya vägledningar framöver.

På många ställen i vägledningen kan man fälla ut de regler i EKS som vägledningen handlar om. Hela EKS hittar du under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Konsekvensutredningar

När EKS ändras tas en konsekvensutredning fram. I konsekvensutredningen beskrivs ändringarna i reglerna, motivet till ändringarna och konsekvenserna av ändringarna. Du hittar konsekvensutredningar till EKS under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Äldre vägledningar

Äldre vägledningar till EKS hittar du under rubriken "Äldre vägledningar" i "Relaterad information".

Webbutbildning

I webbutbildningen "EKS - Boverkets konstruktionsregler" får du lära dig vad EKS och eurokoder är, varför de finns och hur de är uppbyggda.

Boverkets webbutbildning om Boverkets konstruktionsregler

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen