Oförstörande provning av svetsar

I utförandestandarden EN 1090-2 anges omfattningen av kontroll av svetsar genom oförstörande provning. I EKS ges dock en möjlighet att minska omfattningen av denna kontroll.

I Boverkets konstruktionsregler, EKS, Kapitel 3.1.1, 1a § finns i ett allmänt råd om möjlighet att begränsa omfattningen av oförstörande provning. Enligt utförandestandarden SS-EN 1090-2 ska en viss andel av svetsarna kontrolleras genom oförstörande provning. Omfattningen beror dels på utförandeklass, dels på svetsens utnyttjandegrad, U.

Om den oförstörande provningen inte påvisar några brister hos de första tio procenten av den kontroll som ska göras enligt utförandestandarden SS-EN 1090-2 kan omfattningen av den fortsatta kontrollen halveras. Men om man i den fortsatta kontrollen upptäcker brister ska kontrollen som sedan görs, göras i hela den omfattning som anges i utförandestandarden SS-EN 1090-2.

Den visuella kontroll som anges i utförandestandarden SS-EN 1090-2 ska alltid göras i den omfattning som anges i standarden. Ovanstående undantag från omfattning av kontroll av svetsar enligt utförandestandarden gäller alltså endast den oförstörande provningen.

Reducering av den oförstörande provningen gäller dock inte för svetsar som i en bygghandling tilldelats en specifik svetsinspektionsklass. I dessa fall ska den oförstörande provningen alltid genomföras i den omfattning som anges i bygghandlingen.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) - Avd. E, Kap. 3.1.1, 1a §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej