På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samverkan inom och mellan kommunerna

Granskad:

Arbetet med bostadsförsörjningen ser mycket olika ut bland kommunerna. Vissa har fasta samarbetsgrupper med olika kompetenser för till exempel bostäder, planfrågor och skola. Andra samarbetar inför specifika projekt.

Det har blivit alltmer självklart för kommunerna att ha en väl fungerande samverkan över förvaltningsgränserna när det gäller att planera för bostadsförsörjningen.

Nästan alla kommuner samverkar internt mellan förvaltningarna

I 2020 års bostadsmarknadsenkät svarar 278 kommuner att de har en förvaltningsövergripande samverkan, en ökning med 7 kommuner sedan förra året. Det är bara 5 kommuner som har svarat att de inte samverkar mellan förvaltningarna, 7 kommuner har inte har besvarat frågan.

Antalet kommuner som samverkar över kommungränserna ökar igen

Regional samverkan med andra kommuner kan till exempel innebära

  • gemensam regionplanering
  • gemensam exploatering vid kommungränser
  • gemensamma analyser av bostadsmarknaden
  • utbyte av information om bostadsbyggande, bostadsbehov med mera.

Bostadsförsörjningen är ett kommunalt ansvar, men eftersom flera kommuner kan ingå i en gemensam bostadsmarknad kan det behövas ett utvecklat samarbete mellan kommuner och inom regioner.

I årets bostadsmarknadsenkät ökar återigen antalet kommuner som svarar att de samverkar på något sätt över kommungränserna i planeringen för bostadsförsörjningen. I år är det 143 kommuner som svarar att de har ett sådant samarbete, mot 138 kommuner förra året. År 2017 var dock antalet uppe i 158 kommuner.

Knappt hälften av Sveriges kommuner, 143 stycken, svarar att kommunen samverkar med andra kommuner i planeringen för bostadsförsörjningen. Nästan lika många, 140 kommuner, svarar att det inte sker någon regional samverkan. Av dessa återfinns flertalet, 103 kommuner, i gruppen med kommuner med färre än 25 000 invånare, men här återfinns även 9 storstadskommuner och 4 högskoleorter med fler än 75 000 invånare. Värt att notera är att så många som 46 av de kommuner som själva angett att de inte har något samarbete med andra kommuner nämns explicit av en eller flera andra kommuner som en samarbetspartner. Anledningen till detta kan vara att kommunerna har olika bild av hur omfattande samarbetet är, vad samarbetet består i och på vilken nivå den äger rum.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen