På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänt om ändrade regler för tillfälliga anläggningsboenden

Följande sidor behandlar allmänna principer för reglerna i PBF om tillfälliga anläggningsboenden som infördes 2016. Vad avses med ett tillfällig anläggningsboende, vilka regler får göras undantag från och vem ansvarar för att reglerna följs?

Sidorna tar även upp förhållandet mellan ordinarie ändringsregler av byggnader och de nya reglernas tillämpningsområde, samt vilka delar av byggregelverket som inte berörs av de ändrade reglerna i Plan- och byggförordningen, PBF.

Slutligen ges vissa tips på vad byggherren bör tänka ur ett mer långsiktigt perspektiv än den period som undantagen gäller.

Vägledningens syfte

Denna väglednings huvudsakliga syfte är att beskriva de möjligheter till anpassningar och avsteg som kan göras utifrån ändringen i plan- och byggförordningen, PBF, med avseende på tillfälligt anläggningsboende. Dessutom finns en genomgång av andra nivåsättande regler som kan gälla för tillfälliga anläggningsboenden.

För att få driva ett anläggningsboende krävs vidare att man uppfyller de krav som Migrationsverket ställer i samband med upphandling. Dessa civilrättsliga avtal behandlas inte i vägledningen utan är upp till verksamhetsutövaren att ha koll på och uppfylla. Det kontrolleras inte heller av byggnadsnämnden om de uppfylls i samband med bygglov eller anmälan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej