Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Äldre lagar om planering och byggande

Granskad:

Här finns en samling av inskannade äldre byggnadsstadgor och byggnadslagar. Länkarna går till pdf-dokument som öppnas i nytt fönster. 

1874 års Byggnadsstadga och Brandstadga för rikets städer

Den första gemensamma byggnadsstadgan för Sverige.

Lag angående stadsplan och tomtindelning

Genom den nya stadsplanelagen blev stadsplanerna rättsligt bindande, den gällde tillsammans med 1874 års byggnadsstadga.

1931 års Stadsplanelag och Byggnadsstadga

1947 år Byggnadsstadga och Byggnadslag

1959 års Byggnadsstadga

1987 års plan- och bygglag och plan- och byggförordning

Byggnadsverkslagen (BVL) och Byggnadsverksförordningen (BVF)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen