Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Introduktion i PBL för förtroendevalda

Granskad:

Boverket har tagit fram en kurs i PBL för förtroendevalda. Introduktionskursen består av sju avsnitt som tar cirka en kvart vardera att genomföra. Ni kan själva välja om ni tar ett avsnitt i taget på era nämndmöten eller om ni vill samlas för en särskild utbildningsdag.

Kursens avsnitt:

  • Vad är PBL? Min roll som förtroendevald i byggnadsnämnden
  • Översiktsplanering och kommunens strategier för mark- och vattenanvändning
  • Detaljplanering och genomförande
  • Bygglov och anmälan
  • Byggprocessen enligt PBL
  • Byggnadsnämndens tillsyn enligt PBL
  • Arkitektur och gestaltning i PBL-processerna

Webbutbildning PBL för förtroendevalda

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen