Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker för grund

Granskad:
En husgrund kan konstrueras och se ut på flera olika sätt. Illustration: Boverket/Altefur Development

Det finns många fuktrisker kopplade till husgrunder. Fukt kan orsaka fel, brister och skador, som i sin tur kan påverka innemiljön och hälsan negativt. Husgrundens viktigaste funktioner är att dels ge huset stabilitet, dels skydda byggnaden mot fukt från marken. Men grunden påverkas av omkringliggande markförhållanden och nederbörd. Här får du exempel på fuktrisker för olika typer av husgrunder. Du får också lära dig mer om vad du och ditt projekt kan göra för att minska riskerna.

Betongplatta på mark

Illustration av en typisk betongplatta på mark med isolering och dränering.

Material i anslutning till en betongplatta på mark kan drabbas av fuktskador, som kan leda till dålig inomhusmiljö som i sin tur kan leda till hälsoproblem. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar betongplattor på mark. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till betongplattor på mark.

Krypgrund

Illustration som schematiskt visar ett kryputrymme mellan mark och golvbjälklag

En krypgrund kan drabbas av fuktskador, som kan leda till dålig inomhusmiljö som i sin tur kan leda till hälsoproblem. Den uteluftsventilerade krypgrunden är speciellt känslig; där uppstår ofta skador. Här får du veta mer om hur fukt påverkar en krypgrund. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till krypgrunder.

Källare

Illustration på ett hus med källare.

Källare drabbas ofta av fuktskador, och fukt kan orsaka fel, brister och skador, som i sin tur kan påverka inomhusmiljön och hälsan negativt. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar källare. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till källare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen