Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra regler och vägledningar som kan beröra lämplighet för avsett ändamål och tillgänglighet

Granskad:

Andra myndigheter har också regler och vägledningar som kan beröra lämplighet för avsett ändamål och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i tillfälliga anläggningsboenden. Nedan följer en kort sammanfattning av de regler Boverket identifierat.

Arbetsmiljöverket

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning AFS 2020:1, som är tillämpningsföreskrifter till Arbetsmiljölagen (AML), ska arbetsplatser när det behövs vara tillgängliga och användbara för arbetstagare med funktionsnedsättningar. En arbetsgivare som nekar någon anställning på grund av funktionsnedsättning bryter mot diskrimineringslagen.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har i sin vägledning om Migrationsverkets asylboenden riktlinjer för dimensionering och utformning av toaletter och duschar samt vägledning om ytskikt, utrustning och inredning i kök.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen