Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Solljus

Granskad:

Krav på solljus finns i BBR avsnitt 6:323 Solljus. Där anges att i bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus.

Studentbostäder om högst 35 kvm behöver dock inte ha tillgång till direkt solljus. Med "mer än tillfälligt" avses för bostäder rum enligt BBR avsnitt 1:6 Terminologi. Däremot anger inte BBR någon metod eller något värde för dimensionering eller verifiering av tillräckligt solljus.

Viss ledning kan finnas i skriften Solklart, Boverket 1991. Den utgjorde dock vägledning till äldre lagstiftning som ställde krav på både hälsa och trevnad, medan krav på trevnad inte ingår i nuvarande PBL. I Bostad och sol, Byggforskningen rapport 100, 1964, behandlas grundläggande bakteriologiskt-epidemiologiska, klimatologiska och sociologiska aspekter på solljus i enskilda rum. Båda dessa finns tillgänglig som pdf-dokument under "Relaterad information".

Äldre byggregler

Kraven på solljus har delvis varit olika genom åren, vilket bör beaktas vid ändring där äldre byggnader berörs. I SBN 80, avdelning 71:12 Solighet, angavs endast att bostadslägenheter om möjligt skall orienteras mot soligt väderstreck samt kunna nås av direkt solljus i erforderlig utsträckning (SBN 80, avdelning 71:12). Däremot fanns utförliga krav på utvändigt entréområde och lekplats (SBN 80, avdelning 81:52). Enligt Boverkets Nybyggnadsregler, BFS 1988:18, avsnitt 2:25 Fönster, skulle en bostad ha tillgång till direkt solljus och bostäder om två rum och kök eller större skulle ha fönster åt minst två håll.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen