Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunkonferens 2022 - Gör plats för klimatanpassning!

Granskad:

I maj 2022 anordnade Boverket i samarbete med Göteborgs stad, IVL Svenska miljöinstitutet, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Statens geotekniska institut (SGI) en digital konferens kombinerad med lokala exkursioner i Göteborg. Här kan du ta del av konferensens innehåll och se flera av de kunskapsföreläsningar som ägde rum med fokus på klimatanpassning för den byggda miljön.

Konferensbeskrivning

Syftet med årets kommunkonferens var att erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte, nätverkande och stärkt samverkan mellan kommuner och viktiga centrala myndigheter och länsstyrelser om klimatanpassning för den byggda miljön. Över 300 personer deltog digitalt och ett urval kommuner i samtliga län var inbjudna. Runt 60 glada personer deltog i de två lokala exkursionerna i Göteborg.

Titeln för årets konferens var "Gör plats för klimatanpassning!" och centrala teman för dagarna var:

  • Klimatanpassning – ett växande behov i hela världen,
  • Att integrera klimatanpassning i den fysiska planeringen,
  • Exempel från kommuner som rustar sig för framtidens klimat,
  • Ökade risker och osäkerheter med hänsyn till klimatförändringen, och
  • Utmaningar samt lösningar och åtgärder kopplade till vatten.

Första dagen av konferensen var helt digital med moderatorledda föreläsningar. Dag två inleddes med två exkursioner i Göteborg. Eftermiddagen på dag två innehöll både moderatorledda föreläsningar och sändningar från exkursionerna i Göteborg.

Material från konferensen

Konferensen bestod av sex korta och 19 något längre föreläsningar. Den webbsända a konferensen spelades in och nedan kan du ta del av klipp från olika delar av den digitala konferensen. Under alla föreläsningar kan du även ta del av ett utdrag från utvärderingen av konferensen. Vi valde att ta med denna del för att de som deltog och de som tittar i efterhand ska kunna ta del av hur andra upplevde konferensen.

Ta del av presentationerna

Den webbsända konferensen filmades och nedan kan du ta del av både respektive föreläsning som hölls och återrapporteringen från de båda exkursionerna.

Länk till syntolkade versioner av filmklippen finns i "Relaterad information".

Inledning

Syntolkad version av Inledning (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Anders Sjelvgren fortsätter inledningen

Syntolkad version av Anders Sjelvgren fortsätter inledningen (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Ett växande behov i hela världen

Syntolkad version av Ett växande behov i hela världen (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hur jobbar vi med klimatanpassning i Sverige?

Syntolkad version av Hur jobbar vi med klimatanpassning i Sverige? (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

En stadsbyggnadsfråga

Syntolkad version av En stadsbyggnadsfråga (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Malmö stads arbete med strategi för kustskydd

Syntolkad version av Malmö stads arbete med strategi för kustskydd (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Erfarenheter från skyfallet i Gävle 2021

Syntolkad version av Erfarenheter från skyfallet i Gävle 2021 (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Planering under osäkerhet

Syntolkad version av Planering under osäkerhet (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Syntolkad version av Att använda snö till nedkylning

Att använda snö till nedkylning (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Så jobbar Habo med klimatanpassad VA-plan

Syntolkad version av Så jobbar Habo med klimatanpassad VA-plan (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hur använder man digitala verktyg?

Syntolkad version av Hur använder man digitala verktyg? (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Skyfall och dagvatten – positiva exempel

Syntolkad version av Skyfall och dagvatten – positiva exempel (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen

Syntolkad version av Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Lägesbild i utredningen om vattenfrågor vid planering och byggande

Syntolkad version av Lägesbild i utredningen om vattenfrågor vid planering och byggande (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Avrundning fjärde maj

Syntolkad version av Avrundning fjärde maj (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Inledning femte maj

Syntolkad version av Inledning femte maj (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Tillsammans gör vi plats för vattnet

Syntolkad version av Tillsammans gör vi plats för vattnet (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Boverkets regeringsuppdrag

Syntolkad version av Boverkets regeringsuppdrag (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Vad ska Helena Bjarnegård göra idag i Göteborg?

Syntolkad version av Vad ska Helena Bjarnegård göra idag i Göteborg? (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Göta älv

Syntolkad version av Göta älv (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Göteborg främsta utmaningar

Syntolkad version av Göteborg främsta utmaningar (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Intervju med deltagare från exkursion till Backa Bergö

Syntolkad version av Intervju med deltagare från exkursion till Backa Bergö (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Syntolkad version av Bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Intervju med deltagare från båtexkursion längs Göta älv

Syntolkad version av Intervju med deltagare från båtexkursion längs Göta älv (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Avrundning av konferens

Syntolkad version av Avrundning av konferens (i Screen9)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Exkursionerna i Göteborg femte maj

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hur upplevdes konferensen?

I samband med att konferensen avslutades skickades en enkät ut både till deltagarna och föreläsarna. Detta gjordes för att både få ett mått på hur konferensen upplevdes och hur vi svarar mot våra mål för uppdraget. Det ger också oss som jobbar med uppdraget en återkoppling på hur vi ska arbeta med liknande aktiviteter i framtiden.

Generellt var de flesta väldigt nöjda med årets konferens och majoriteten tyckte att ämnena som togs upp var relevanta utifrån deras egen arbetssituation. De flesta ansåg att de fick med sig ny kunskap som kan hjälpa dem i deras arbete och många menade att deltagandet på konferensen bidragit till att bibehålla eller utveckla sitt nätverk kopplat till klimatanpassning.

Liggande stapeldiagram över svaren på påståendet ”Jag fick med mig ny kunskap som hjälper mig i mitt fortsatta arbete”. 11 av svaren håller delvis inte med, 43 personer håller till stor del med och 23 personer håller med helt och hållet. Illustration: Boverket

Deltagarna var nöjda till mycket nöjda med de olika talarna som presenterade under konferensen och flera angav specifika exempel från föredragen som de ansåg särskilt inspirerande eller intressanta. Det var även fler goda exempel som deltagarna ville se mer av i fortsättningen. Det efterfrågades bland annat

  • fler exempel från små kommuner, 
  • praktiska exempel senare i planeringen, samt
  • hur kommuner arbetar med innovationer i koppling mot översiktsplanering. 

Studiebesöken var mycket uppskattade bland de som deltog. Majoriteten tyckte de var väl genomförda och ämnena relevanta. Deltagarna upplevde också att de fick tillräckligt med utrymme för att samtala och utbyta erfarenheter mellan varandra. Studiebesöken återspeglades även digitalt för de som inte kunde vara med på plats men det upplevdes svårare att delta och följa konferensen digitalt denna dag. Dock var många av deltagarna nöjda med möjligheten att kunna välja att delta både fysiskt och digitalt. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen