Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen

Granskad:

Plan- och bygglagen (PBL) och lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på brandskydd när en byggnad uppförs eller ändras respektive när den är färdig. För att byggnader på ett rättssäkert sätt ska få ett brandskydd som uppfyller samhällets miniminivå är det viktigt att brandskyddsfrågor hanteras av den aktör och i den process där de hör hemma. För att det ska bli möjligt behövs kunskap, samsyn och samverkan inom kommunen, mellan exempelvis räddningstjänst och byggnadsnämnden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i nära samarbete med Boverket tagit fram vägledningen Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen.

Illustration: Martin Ek/MSB

Vägledning för att underlätta samverkan

Vägledningen ska vara ett stöd för att få till den samverkan som behövs i en kommun för att brandskyddsfrågor ska hanteras där de hör hemma. Hela vägledningen finns att ladda ner och läsa under rubriken Relaterad information.

Vägledningen beskriver lov- och byggprocesserna och de roller som ingår. Förhoppningen är att det ska leda till en ökad förståelse och kunskap om processerna som tydliggör vilka frågor som ska hanteras när. Vägledningen ska även underlätta hanteringen av, och kommunikationen kring lov- och byggprocessen.

Illustration: Martin Ek/MSB

Kunskap och en bra dialog mellan byggnadsnämnden och räddningstjänsten, framförallt tidigt i byggprocessen, kan ge många fördelar. Missförstånd undviks, utmaningar kan snabbare lösas och räddningstjänsten får möjlighet att tillföra viktig kunskap.

Vägledningens målgrupp

Vägledningen riktar sig främst till personal inom räddningstjänsten som kommer i kontakt med byggärenden under lov- och byggprocessen. Den kan även vara till nytta för personal på byggnadsnämnden, byggherrar och övriga som tillämpar plan- och bygglagstiftningen.

Mer information om PBL och LSO

Vill du läsa mer om var och hur brandskyddsfrågor ska hanteras och hur man på bästa sätt använder räddningstjänstens kompetens vid bedömningar enligt PBL ska du vända dig till kommunens byggnadsnämnd eller till Boverkets kunskapsbank där det till exempel finns en webbutbildning i brandskydd.

Illustration: Martin Ek/MSB

För mer information om bedömning av skäligt brandskydd i befintliga verksamheter och tillsyn enligt LSO ska du vända dig till den kommunala räddningstjänsten eller till MSB.

Illustrationerna

Illustrationerna som du ser här på sidan hittar du även i vägledningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen