På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheter till anpassningar och avsteg för säkerhet vid användning

Granskad: 

Nedan hittar du en sammanfattning av de möjligheter till anpassningar och avsteg som Boverket bedömt lämpliga att göra med avseende på säkerhet vid användning och som återfinns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA.

Regler för att begränsa risken för personskador utifrån kravet på säkerhet vid användning finns samlade i Boverkets Byggregler, BBR, avsnitt 8.

Säkerhetskraven som gäller för tomter (BBR 8:9) ingår inte i de regler som kan undantas och gäller utan anpassningar och avsteg.

Avsnitt 8 är i övrigt indelat efter de olika olyckstyperna: skydd mot fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska stötar. Projektering och utformning av byggnader ska göras så att risken för dessa olycksfall begränsas.

När man bygger nytt kan man ofta uppnå föreskrifternas krav genom en medveten och genomtänkt utformning. Byggnadsätt och produkter på marknaden är i många delar anpassade efter BBR. Vid ändring av byggnader kan möjligen enklare metoder och lösningar användas som till exempel tejp för kontrastmarkering av trappor eller för varning på ställen där det finns risk för snubbling eller sammanstötning.

Taksäkerhet

För avsnittet Taksäkerhetsbestämmelser (BBR 8:4) kan avsteg från reglerna göras. Andra anordningar så som bygghiss, eller stege kan användas för tillträde och arbete på tak förutsatt att de uppfyller kraven på arbetsmiljö vid aktuell användning, se ATA 4 kap. 2 §.

Säkerhet för barn

Barn är särskilt utsatta och hänsyn måste tas till barnperspektivet. BBR:s regler för barnsäkerhet omfattar barn i förskoleåldern. Tillämpningsområdet för barnsäkerhet i BBR är sådana miljöer där barn kan tänkas vistas utan ständig tillsyn av vuxen. Om barn kan förväntas vistas i boendet får avsteg från barnsäkerhetsbestämmelserna. Några exempel på sådana bestämmelser är spärranordningar på fönster och utformning av räcken.

Läs mer

Under rubriken "På Boverket" i relaterad information kan du ta del av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA - BFS 2016:5.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen