På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Efterfrågan på bostäder

Granskad:

Som underlag för planeringen av bostadsförsörjningen behövs en analys av omfattning och inriktning på bostadsefterfrågan. Det handlar om att försöka ringa in hushållens önskemål och ekonomiska förutsättningar i förhållande till det befintliga bostadsbeståndet och till hyror och priser i nyproduktionen. Det gäller i första hand den egna befolkningen men kan också handla om en efterfrågan från hushåll som kan tänka sig att flytta till kommunen.

Hur efterfrågan på bostäder ser ut och kan förväntas utvecklas på olika delar av den lokala bostadsmarknaden beror i hög grad på åldersfördelning, befolkningsutveckling och hushållsbildning, men samtidigt sätter hushållens ekonomiska förutsättningar gränser för vad de faktiskt har möjlighet att efterfråga. Omvärldsfaktorer som förändrade pendlingsmöjligheter, sysselsättningsutveckling eller nya utbildningssatsningar, kan öka – eller minska – efterfrågetrycket, såväl från den egna befolkningen som utifrån.

Efterfrågan på bostäder behöver analyseras mot bakgrund av det utbud av bostäder som finns att tillgå. Ni behöver alltså ha grepp om hur bostadsbeståndet ser ut i olika delar av kommunen och hur olika åldersgrupper och hushållstyper bor idag.

Efterfrågan är avgörande för vilka förutsättningar som finns för nyproduktion av bostäder, se vidare under rubriken ”Marknadsförutsättningar”, som du når via menyn.

Tips!

I delen ”Exempel”, som du når via huvudmenyn till den här webbhandboken, finns ett urval av riktlinjer för bostadsförsörjningen från olika kommuner. I Boverkets ingresser finns dels basfakta om respektive kommun, dels en kommentar till vad respektive exempel särskilt belyser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen