Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regler och vägledning för radon vid uppförande av ny byggnad

Granskad:

Informationen här vänder sig till dig som ska uppföra en ny byggnad. 

Boverkets byggregler

Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt och gammastrålning i nya byggnader är 200 Bq/m3 inomhusluft respektive 0,3 µSv/h. Detta gäller för rum där människor vistas mer än tillfälligt.

Byggreglerna anger däremot inte vilka tekniska lösningar man ska använda för att gränsvärdena ska uppfyllas. 

Byggherrens ansvar

Byggherren ansvarar för att dessa regler uppfylls vilket medför att kontrollplanen i flertalet fall har kontrollpunkter för förebyggande radonåtgärder. Att redan i ett tidigt skede i byggprocessen undersöka hur mycket markradon som finns är i regel ekonomiskt fördelaktigt.

Kommunen har tillsynsansvar

Det är din kommun som har tillsynsansvaret för att den färdigställda byggnaden inte överskrider gränsvärdena för radon (200 Bq/m3) och gammastrålning (0,3 µSv/h). Kontakta din kommun för att få mer information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen