Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rådet för hållbara städers forsknings- och innovationsgrupp

Granskad:

Sedan 2020 stödjer en forsknings- och innovationsgrupp Rådet för hållbar städers arbete.

Forsknings- och innovationsgruppen är en av tre referensgrupper inom Rådet för hållbara städer. Övriga två är Kommungruppen och Näringslivsgruppen. Grupperna ska utifrån sitt respektive kompetensområde stödja och bidra till Rådets arbete, exempelvis med omvärldsbevakning eller i genomförandet av samverkansåtgärder. Formas är sammankallande för Forsknings- och innovationsgruppen. I september 2023 ingick följande lärosäten i Forsknings- och innovationsgruppen: Lunds universitet, Umeå universitet, Blekinge tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet, Uppsala universitet, VTI, RISE, Malmö universitet, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Dalarna och Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Du kan läsa mer om Rådet för hållbara städer under rubriken ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen