Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändring – Fuktsäkerhetsprojektering

Granskad:

Vid ändring i en byggnad gäller samma krav för hygien och hälsa som vid nybyggnad.

Däremot kan de byggnadstekniska kraven modifieras utifrån ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Varsamhetskravet kan också påverka valet av tekniska lösningar.

Högsta tillåtna fukttillstånd BBR 6:951, 6:952

För en befintlig äldre byggnad kan det saknas projekteringsunderlag och materialdata.

Däremot framgår det av byggnadens skick hur väl den har klarat de fuktbelastningar som den har utsatts för under åren.

För att bedöma den påverkan som ändringen får på byggnaden krävs en undersökning.

Byggnadens fukttekniska status ska undersökas och dokumenteras i berörda delar. Resultatet av undersökningen ska användas för att bedöma högsta tillåtna fukttillstånd:

 • Finns det fuktskador som behöver åtgärdas?
  – vad beror fuktskadorna på?
  – har orsaken till fuktskadorna betydelse för ändringen?
  – Klarar den befintliga byggnadsdelen högre fuktbelastning?
  – Oförändrad fuktbelastning? Bör fuktbelastningen minska?

I fuktsäkerhetsprojekteringen bör du kontrollera:

 • fuktbelastningen vid tiden för undersökningen då fuktstatusen bedömdes, jämfört med den tid under året då fuktbelastningen för byggnadsdelen kan förväntas vara som högst. 
 • Ändringens påverkan på den befintliga byggnaden. Ändringens påverkan kan bedömas, beräknas eller bestämmas genom provning. Du hittar olika sätt att fuktsäkerhetsprojektera på sidan "Högsta tillåtna fukttillstånd..." (se "Relaterad information")

De förväntade förändringarna jämförs med de bedömda högsta fukttillstånden.

Vid fuktsäkerhetsprojekteringen ska följande villkor uppfyllas

Kontrollerade fukttillstånd ≤ Högsta tillåtna fukttillstånd

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen