Välkommen till handboken

PBL kunskapsbanken är Boverkets handbok till Plan- och bygglagen. Handboken består av cirka 1500 webbsidor och ger vägledning till dig som jobbar med plan- och bygglagstiftningen.

PBL kunskapsbanken är uppdelad i olika sakområden. Det finns vägledning om bland annat region-, översikts- & detaljplanering, lov & byggprocessen och Boverkets byggregler. Du navigerar i handboken antingen via menyn på sidorna eller via sökfunktionen.

I PBL kunskapsbanken finns även PBL akademin. Där finns bland annat webbutbildningar och webbseminarier.

Prenumerera på nyhetsbrev

I nyhetsbrevet får du information om ny vägledning i PBL kunskapsbanken samt Boverkets webbutbildningar och webbseminarier.

Här kan du anmäla dig till nyhetsbrevet samt ta del av redan publicerade nyhetsbrev

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Läs fler nyheter