Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så här fungerar kreditgaranti

Granskad:

Boverkets kreditgaranti syftar till att främja fler bostäder genom att underlätta finansiering för byggherrar.

Beskrivning av Boverkets kreditgaranti

Boverkets kreditgaranti beskrivs enklast som en försäkring som kreditgivaren kan teckna för lån för bostadsbyggande. Kreditgarantin gynnar såväl byggaktören som kreditgivaren genom att den kan minska låntagarens behov av egen kapitalinsats eller topplån och ger kreditgivaren ett skydd mot kreditförluster. Boverket får lämna kreditgaranti för nybyggnad av bostäder, anordnande av bostäder i en hel eller en del av en byggnad som inte tidigare har använts till bostäder, ändring av en befintlig bostadsbyggnad som innebär att byggnadens värde ökar och förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt. 

En kreditgaranti kan lämnas både under byggtiden och/eller för slutfinansieringen. Oavsett när kreditgaranti lämnas kan den uppgå till högst 90 procent av Boverkets bedömda marknadsvärde. Boverkets bedömda marknadsvärde ska avse det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden på marknaden. Kreditgaranti kan även lämnas för ett schablonberäknat belopp motsvarande 90 procent av produktionskostnaden upp till högst 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea, något som blir tillämpbart i områden med låga marknadsvärden.

Fördelar för byggaktören

För kreditgivarna kan både interna och externa regelkrav medföra begränsningar inom bostadsfinansiering. Regler kan även göra att kreditgivare måste ställa höga krav på låntagarna såsom referenser och betalningshistorik. Som mindre och nystartad byggaktör kan detta sätta käppar i hjulet, även för ett potentiellt stabilt och framgångsrikt bostadsprojekt. Kreditgarantin kan i dessa fall vara en förutsättning för att få finansiering då kreditgivaren får minskad risk genom skyddet mot kreditförluster. Även för större och mer etablerade byggaktörer, som har ett par olika projekt igång samtidigt, underlättar kreditgarantin möjligheterna till finansiering på samma sätt. 

Om kreditgivaren endast kan låna ut upp till exempel 70 procent av marknadsvärdet, kan kreditgarantin göra skillnad genom att kreditgarantin kan lämnas upp till 90 procent av Boverkets bedömda marknadsvärde. Detta medför att det då krävs mindre eget kapital från byggaktören.

Vem gör vad?

Byggaktören

Byggaktören har möjlighet att ansöka om preliminär bedömning för kreditgaranti. Ansökan kan ske redan innan ett projekt startar för att därmed kunna utgöra underlag för diskussion om finansiering med kreditgivare. Boverket bedömer, utifrån hur projektet kommer se ut när det är färdigställt, objektets marknadsvärde för att fastställa inom vilken nivå en garanti är möjlig. Denna preliminära bedömning är kostnadsfri. 

Ansökan om preliminär bedömning

Kreditgivaren

När låntagare och kreditgivare är överens om finansieringen är det kreditgivaren som ansöker om att teckna avtal om kreditgaranti. Själva ansökan om att teckna en kreditgaranti görs vanligtvis i samband med byggstart om det gäller en garanti under byggtiden. Det går dock att ansöka när som helst under byggtiden. Om ansökan avser en garanti för slutfinansiering sker ansökan när byggnaden är färdigställd. 

Ansökan om kreditgarantiavtal

Boverket

Boverket ställer ut kreditgaranti genom avtal med kreditgivaren. Boverket gör dessförinnan en egen marknadsvärdering av objektet som grundar sig på en bedömning av marknadsvärdet utan hänsyn till spekulativa eller tillfälliga förhållanden på marknaden. I regioner med låga marknadsvärden får kreditgarantin motsvara ett schablonberäknat belopp. I kreditgarantiavtalet mellan Boverket och kreditgivaren fastställs villkoren och avgiften för kreditgarantin. 

Film om så här fungerar kreditgaranti

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen