Kreditgaranti

Underlätta finansiering av bostäder med hjälp av kreditgarantier.

Det här är Kreditgaranti

Byggplanering

Syftet med garantin är att underlätta för såväl byggherrar som banker att komma igång med byggprojekt. Här kan du lära dig mer om varför Kreditgaranti från Boverket finns.

Så här fungerar det

Illustration över bank, byggherre och Boverket

Avtalet skrivs mellan banken och Boverket, men för byggherren finns det all anledning att undersöka kreditgarantins möjligheter och betydelse för byggprojekten. Så här fungerar garantin i praktiken.

Kostnader för garantin

Beräkningar

Boverket tar ut en avgift för garantin som baseras på Boverkets riskbedömning. Det finns ett antal olika faktorer som styr hur stor avgiften blir och här kan du läsa mer om hur denna bedömning görs

För dig som är byggherre

Flerbostadshus under byggnation

Garantin underlättar att komma igång med nya projekt. Den ger ett skydd mot kreditförluster och minskar därför behovet av topplån eller egen kapitalinsats för den som vill bygga. Här kan du läsa om fler fördelar och möjligheter.

Information för banken

Låst bankvalv

Kreditgarantins kanske viktigaste funktion för dig som banktjänsteman är tryggheten. Det förutsätter naturligtvis att du tror på byggprojektet, men av olika anledningar behöver stöd i kreditgarantin.

Ansökan om förhandsbesked

Skärmdump ansökan om förhandsbesked

Redan innan ett projekt startar kan Boverket lämna en preliminär bedömning. Denna kan både byggherrar och banken ansöka om. Boverket tar inte ut någon avgift vid en preliminär bedömning.

Sidansvarig: Webbredaktionen